وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شعارهای امروز معدودی از تظاهرکنندگان روز قدس علیه دکتر حسن روحانی گفت: اقدام امروز... 1396/04/02

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری و محرومیت ها به عنوان شاخص های اصلی در جهت گیری های اشتغالزایی ک... 1396/03/31

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه ا... 1396/03/31

دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ضیافت افطاری فرزندان شیرخوارگاه آمنه حضور یافت.  1396/03/30

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی کسب موفقیت های چشمگیر کاروان ورزشی کارگران کشور - کاروان امید و تلاش- اعزامی به ... 1396/03/29

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبات هیئت دولت در حوزه درمان را اعلام کرد . 1396/03/29

دکتر علی ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه یک صد و ششمین اجلاس سازمان بین المللی کار با اریک نیمتینا وزیر کار... 1396/03/26

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار با وزیر کار سنگاپور دیدار و در خصوص... 1396/03/25

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با داتارا وزیر کار هند در حاشیه یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین المللی کار مل... 1396/03/24

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که رشد اقتصادی به تنهایی قادر نخواهد بود منجر به کاهش فقر شود مگر آن‌که ای... 1396/03/23

رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO گفت: بر این باوریم که رویکرد"تعامل سازنده" ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده و به تع... 1396/03/23

به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان در جریان اجلاس امسال سازمان جهانی کار مسئولیت‌های مهم و خوبی بر عهده ... 1396/03/23

جمهوری اسلامی ایران برای سومین دوره متوالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار (I.L.O) انتخاب شد. 1396/03/23

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد. 1396/03/21