وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با نمایندگان و اعضای; تشکل های عالی کارگری گفت: ایجاد تشکل های قوی با صدای بلند ... 1397/01/28

وزیرتعاون ، کار ورفاه اجتماعی از افزایش تعداد تشکل ها در دولت; تدبیر و امید خبرداد و گفت : تشکل‌های صنفی زیربنای شک... 1397/01/28

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد کارآفرینی; اجتماعی و اشتغال زایی برای جوانان با کمک زیرساخت های شهرداری و ظرفی... 1397/01/27

بخشنامه حداقل دستمزد سال 97که به تصویب شورای عالی کار; رسید، با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.... 1397/01/26

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در شرایط کنونی; اقتصادی کشور، باید به دنبال راهکارهای مناسب برای شکوفایی اق... 1397/01/20

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ، فقرزدایی ، محدود کردن فقر و; امحاء فقرشدید و گسترش اشتغال را از برنامه های مهم دولت دانس... 1397/01/19

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار در نحوه اداره; صندوق ها و افزایش نظارت کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان به ... 1397/01/19

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه ما هنوز به; ارزش و جایگاه واقعی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای واق... 1397/01/18

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد کارگاه های کوچک برای اشتغال آفرینی مورد توجه قرار گیرد. 1397/01/17

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه بیمه روستاییان و; عشایر اولویت وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است . 1397/01/17

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه دولت در سال جدید قطعا بهبود وضعیت اقتصادی; مردم است. 1397/01/16

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه شاخص‌ها به ما نشان می‌دهند که باید در ایلام; برای کاهش نابرابری تلاش ... 1397/01/16