دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای انجام یک دیدار رسمی وارد مکزیک شده است، شامگاه سه شنبه با «آ... 1395/07/28

دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دعوت رسمی وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک در راس هیاتی 26مهرماه امسال به ... 1395/07/25

" عبدالله آلبرت تواکوس مایری " وزیرامورخارجه ساحل عاج امروز با دکترعلی ربیعی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون م... 1395/07/25

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ جامعه ای بزرگ نخواهد شد مگر اینکه کودکان آن سرزمین فرصت های بزرگ را خلق کنند. 1395/07/18

"دورین مالنگا" معاون نماینده منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)با دکترعلی ربیعی وزیرتعاون،کا... 1395/07/18

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازافتتاح انیستیتو آموزش کارگاهی و طراحی لباس خبر داد. 1395/07/17

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:توسعه فناوری (تبلت یا گوشی همراه) موجب زندگی فردی در خانواده شده است. فقر تنهایی در جم... 1395/07/14

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: امروز آسیب های اجتماعی تحول یافته اند و دیگر عللی که در گذشته بود به تنهایی مو... 1395/07/14

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حاشیه شهر تهران به دنیا آمدم، بزرگ شدم، تحصیل کردم ،به دانشگاه رفتم و همواره به ع... 1395/07/14

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه حاشیه نشینی یک مسئله بوده و آسیب اجتماعی نیست، گفت: باید در آسیب انگاری ... 1395/07/12

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی مهم ترین مصوبات نخستین جلسه کمیته سالمندان ذیل شورای عالی رفاه سالمندان را تشریح کرد . 1395/07/10

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : مطالعات شناسایی مزیتی رسته های شغلی استان های کشور تا پایان سال جاری به اتمام می ر... 1395/07/10

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امشب در سفر خود به استان گلستان، اقتصاد مقاومتی را تنها راه نجات کشور از و... 1395/07/08

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:یکی از  کارهای ارزشمندی که دولت  تدبیر و امید به انجام رساند ایجاد امنیت اقت... 1395/07/08