مرحوم آیت الله هاشمی_رفسنجانی در چند دیدار اخیر به من می گفت: "بیمه در دنیای امروز، راه بی بدیل سیاست رفاهی است."


دریافت ویدیو