‎تراژدی معدن زمستان یورت و پيام كارگران به آنها که ناجوانمردانه سو استفاده می کنند: ما درد دلمون رو به رييس جمهورمون گفتيم/ بهره برداري نامحرمان ممنوع


دریافت ویدیو