همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور وزرای کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ زنگ کتابخوانی در مهدهای کودک‌ سراسر کشور نواخته شد


دریافت ویدیو