آیا یارانه اقشار نیازمند و ضعیف حذف می شود؟+ فیلم پاسخ وزیر رفاه


دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوال مجری برنامه نگاه یک که آیا یارانه اقشار نیازمند و ضعیف حذف می شود پاسخ داد.

دریافت ویدیو