توضیحات وزیر رفاه درباره ارتباط حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی


دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارتباط حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی توضیحاتی ارایه داد.

دریافت ویدیو