توضیحات دکتر ربیعی هنگام ورود به کردستان در پانزدهمین سفر استانی در دولت دوازدهم- 7 دی ماه 96


دریافت ویدیو