نشست بررسی شیوه نامه ی پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا با حضور دکتر ربیعی و مدیران عامل بانک ها - مهرماه 96