دیدار نماینده یونیسف در اسیا و اقیانوسیه با دکتر ربیعی - مهر 96