دکترربیعی در نشست تخصصی برجام، اقتصاد مقاومتی : قدرت خرید مردم باید با توزیع صحیح منابع افزایش یابد/ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصحیح حرکت و ایجاد عقلانیت در کارها داریم

تاریخ انتشار : 1395/12/10 13:54

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت :افراد زیادی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده اند اما برداشت بنده از اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد در هر کشوری را متکی بر سرمایه بدانیم اما اگر سرمایه انسانی به ویژه گروه های ضعیف در آن حضور نداشته باشد اقتصاد شکننده ای خواهیم داشت. 

 با رهنمودها و تدبیر رهبری معظم توانستیم دردولت تدبیر وامید با عقلانیت ، سخت کوشی ، مدارا و اجماع برمشکلات غلبه کنیم وامیدداریم که بتوانیم با عقلانیت و سخت کوشی مدام مسیرحل مسائل را طی کنیم . 

دکتر علی ربیعی امروز در نشست تخصصی برجام، اقتصاد مقاومتی با محوریت سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی که در محل وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برگزار شد گفت : امسال را سال شکوفایی دولت وسال آینده سال جهش دولت می دانم چرا که ما سه سال سیاست برگشت به تعادل را تجربه کردیم .

تندترین شیب ایجاد اشتغال در دولت یازدهم

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی  بیکاری تجمعی را با نرخ اشتغال مقایسه کرد وافزود : درسال 92 بیشترین افت ایجاد اشتغال وجود داشت و تندترین شیب درایجاد اشتغال در دولت یازدهم صورت گرفته است .

وی  توضیح داد:  مسیر درستی پیموده شده و سالی  700-600 هزارشغل ایجاد کرده ایم اما این که چرا  در زندگی مردم لموس نیست به این دلیل است که آثاررشد پس از سه تا چهارسال تاثیرخود را نشان می دهد و امروز ما با پدیده رشد بدون اشتغال روبرو هستیم . رشدی که امروز صورت می گیرد در بخش های زیرساختی و سرمایه بر است . معمولا یک درصد رشد باید 100هزار شغل به دنبال داشته باشد . به همین دلیل ما  سیاست های تکمیلی اشتغال را دنبال می کنیم .

دکترربیعی از پیگیری  سه سیاست در اشتغال خبرداد و گفت : یکی از این سیاست ها تثبیت مشاغل موجود است  که منجر به وام های تکلیفی داده شده به  صنایع با ستادهای استانی دربخش صنعت و معدن شد . سیاست دوم نیز گروه های مراقبتی برای حمایت از تولید و برنامه اشتغال ناشی از رشد است  که دراز مدت پاسخ می دهد وسیاست سوم نیز برنامه های اشتغالی جانبی است  .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «فروشندگی نوعی شغل است و باید به سمت رسمی شدن آن برویم ولی نگاه فروشنده این نیست و وقتی احساس شغل می‌کند که پستی سازمانی را اشغال کرده و پشت میز نشسته باشد.»

وی تصریح کرد: «ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصحیح حرکت و ایجاد عقلانیت در کارها داریم.»

دکتر ربیعی عنوان کرد: «شرایط مشکل و فرصت ها محدود است. امکان اشتباه وجود ندارد. تاثیر اشتباه ها مضاعف هستند و ما فرصت کند کار کردن را نداریم.»

وی تایید کرد: «امروز قیمت تصمیمات غلط به میزان کارهای غلط نیست بلکه سال ها تاثیر اشتباهات ادامه خواهد داشت.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رابطه ای بین اقتصاد مقاومتی و رفاه اجتماعی وجود دارد، گفت: «افراد زیادی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده اند اما برداشت بنده از اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد در هر کشوری را متکی بر سرمایه بدانیم اما اگر سرمایه انسانی به ویژه گروه های ضعیف در آن حضور نداشته باشد اقتصاد شکننده ای خواهیم  داشت. وقتی ما از مردمی کردن اقتصاد صحبت می کنیم اقتصاد مقاومتی را به برجام گره می زدیم.»

 

دکتر ربیعی گفت: «زمانی که ما از جامعه رشد یافته صحبت می کنیم، نیاز به انسان با مهارت داریم. اقتصاد مقاومتی تابلویی را متصور نمی شود که افراد ریز فشار آن له شوند.»

 

وی افزود: «جامعه ای که می خواهد رشد کند اگر در اقتصاد آن حضور کم توان جامعه وجود نداشته باشد با بحران رو به رو می شود. اگر اقتصاد مقاومتی را با حضور تمام جامعه متصور باشیم با از بین رفتن تحریم ها می توانیم سیاست های ضد فقر را دنبال کنیم.»

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی افزود : ما باروند اشتغال و ورود فارغ التحصیلان به بازارکار مواجه هستیم . دردوره ای با 300هزارشغل می توانستیم بربیکاری غلبه کنیم . اما امروزبا بیکاری از قبل مانده و تلنبار شده و پدیده جدید جمعیت آماده ورود به بازارکار روبروشده ایم . جمعیت جدیدی که در این دوره  درحال ورود به بازارکار هستند و چند ویژگی جدید  دارند .   نوع نگاه این افراد  به کارنسبت به  گذشته متفاوت است و منزلت بیشتری می خواهند .مادراین زمینه شکاف منزلتی و واقعیت داریم . ازنظر منزلت ، فارغ االتحصیلان شرایط بهتری را می خواهند .

وی گفت : دراشتغال یک برنامه ای را باشناسایی رسته شغل های استانی وزنجیره آن ها به وجود آورده ایم که  طرحی علمی است  که امیدواریم این امر با یک گفتمان عمومی پیش برود .

 دکترربیعی در ادامه  با مروری برروند حداقل دستمزد و تورم  گفت :  در سه سال گذشته  ما مزد را به تورم پیشی دادیم . اما آیا توانستیم قدرت خرید را بسیار افزایش دهیم ؟پاسخ این پرسش این است که هنوز نه.اما جهت ما این بوده است . شما تصور کنید اگر با همان جهت قبلی 35درصد نرخ تورم داشتیم با 9درصد افزایش دستمزد پیش می رفتیم چه اتفاقی می افتاد ؟ دراین جا هم رقم ها را به سمت اصلاح بردیم اما آیا امروز هنوز قدرت خرید مطلوب است ؟ پاسخ من این نیست که بله اما هیچ اقتصادی این توان را ندارد که به یک باره بخواهد روندها را رو به بهبود ببرد و درهیچ اقتصاد جهانی این  اتفاق نمی افتد . من این روند را در بازنشستگان کشوری  از سال 86 تا 92 مقایسه کردم ودیدم که  حدود 67درصد قدرت خرید کم شده است . برای پیمودن این امر هیچ نظام پولی و مالی نداریم البته  برنامه ما افزایش قدرت خرید است . با کنترل تورم وپیشی دادن مزد چه در بازنشستگی و چه تورم باید بتوانیم که این رقم را به سبد مناسبی برسانیم . بنابراین   فکر می کنم ما از اقتصاد مقاومتی و دردورانی که پس ازبرجام بااصلاحاتی که  در نظام پولی آغاز شد سعی کردیم  که نرخ سود را دربازارپولی وبازارکالا و تورم کنترل کنیم . دربازارسرمایه نیز نیازمند سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی هستیم و هریک درصد رشد نیازمند 100هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که درنظریه رشدشاید بتوانیم با رقمی  ارزان تر به این عدد دست پیدا کنیم و مادراین زمینه های نیز نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم .

وی اضافه کرد : ما نیازمند تجمیع سرمایه داخلی و خارجی هستیم و باید یک امیدواری ایجاد شود که دریک چرخه سرمایه های داخلی ما به کار بیاید و دولت نیز باید مدام در این زمینه  تسهیل گری ایجاد کند .درزمینه بانک ها ، خدمات ، بازار کالا ورکود سعی کردیم شرایطی ایجاد کنیم که به سمت رشد پایداروافزایش قدرت خرید مردم مواجه شویم . اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و در یک چرخش خوب ، پول دردست توده های مردم بچرخد زمینه های توسعه فراهم می شود .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد :  معتقدم نظریه توانمند سازی سیاست رفاهی نظریه درست  و سیاست رفاهی صدقه ای اشتباه است و ما با توانمند کردن و چرخش پول در طبقه های پایین دست مردم می توانیم اقتصاد را بهتر کنیم .  

دکتر ربیعی  گفت :اقتصاد مقاومتی ، طرح اشتغال ضدفقروبرنامه دولت برای مردمی کردن و آوردن سرمایه های خرد  نیز برای افزایش قدرت خرید مردم در سطوح پایین است . بایدقدرت خرید  مردم را افزایش دهیم و این استراتژی را دنبال می کنیم .

وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود گفت :  مطالعات  نشان می دهد بیشتر شغل های ایجاد شده در صنعت متوسط و کارگاه های کمتر از 50 نفر بوده است وما بیشترین سهم اشتغال را دراین بخش ها  داشته ایم  و مشارکت زنان در شغل های جدید بیش از 80درصد بوده است .

وی با توجه به عنوان نشست تخصصی برجام، اقتصاد مقاومتی گفت : ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند تسریع حرکت درست و به کارگیری عقلانیت و کارشناسی در عمل هستیم . شرایط به قدری دشوار وفرصت ها به قدری محدود است که ما فرصتی برای اشتباه کردن نداریم . همکاران ودوستان ما از تشکل های کارفرمایی امروز در این جمع حضور دارند . قیمت تصمیمات غلط فقط همان اندازه ای نیست که آن تصمیم غلط اثر می گذارد . در سال های طولانی تاثیر یک تصمیم غلط اثر خود را خواهد داشت . باید بیشتر حرف بزنیم و بحث کنیم و باید پیرامون اصلاح مسیرها به گفت و گو بنشینیم . این چیزی است که ازنشست امروز انتظار داریم . گروه هایی که در پنل ها به بحث و گفت و گو می نشینید باید این امر  را مد نظر قراردهند . اگر بخواهیم حرکت درستی انجام دهیم قطعا باید وضعیت را درست تحلیل کنیم و نشان دهیم که اگر اشتباه است اصلاح کنیم و اگر درست است مسیر را با شتاب بیشتر حرکت دهیم . بنابراین از این نشست انتظاردارم که نقدها و گزارش ها صورت بگیرد و بتوانیم وضعیت درست را فارغ از هیاهوها ترسیم کنیم .

اقتصاد مقاومتی

دکترربیعی در بیان رابطه بین اقتصاد مقاومتی وتحولات حوزه روابط  بین الملل ایران وتاثیرات آن بررشد ، اقتصاد و رفاه کشورتوضیح داد وافزود : همواره تاکید دارم که رفاه و رشد اقتصادی را در کناریکدیگربه کاربگیریم . تعداد زیادی ازافراد اقتصاد مقاومتی را تحلیل کرده اند اما امروز می خواهم برداشت خود را از اقتصاد مقاومتی بیان کنم . به زبان ساده اقتصاد مقاومتی ، تابلویی از رشد و توسعه را تصویر نمی کند که عده ای درآن له شوند . تابلویی از رشد و توسعه در آن به تصویر کشیده نمی شود که عده ای از قایق رشد و توسعه به بیرون پرتاب شوند . این جان مایه اقتصاد مقاومتی است .      اگر دسترسی به اقتصاد مقاومتی را با  به کارگیری گروه های مردم در به کارگیری رشد و بهره گیری از آنان متصور شویم ازبین رفتن تحریم ها با یک سرعت منطقی می تواند ما را دراین مسیرقراردهد که همراه با رشد و سرمایه گذاری ، سیاست گذاری های ضدفقر و رفاهی خود را دنبال کنیم .  تجربه به ما نشان داد دردورانی که نمی توانستیم حق خود را ازجامعه بین الملل بگیریم و دردورانی که به علل نظام ظالم جهانی نتوانستم حق وسهم خود را ازاقتصاد جهانی بگیریم به جای جامعه تولید محور به سمت  جامعه رانت محور رفتیم و   به سمتی حرکت کردیم که نوعی نظام رانتی ایجاد شد که امروز با دادگاه های آن مواجه هستیم . افرادی که بدون هیچ تلاشی به سمت پول دار شدن با استفاده از شکاف ها و نیازهای به وجود آمده حرکت کردند . 

 وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی درادامه  گفت :  در سال  93 به بعد باکاری که درپسابرجام وتلاش هایی که انجام شد روند ها چگونه بود. در سال 84 الی 91 اگر با همان شیبی که رشد منفی را تجربه کردیم و با کسری رشد آمدیم اگر قراربود درطی یک برنامه سالی 8درصد رشد کنیم با یک کسری رشد فوق العاده درآن سال مواجه بودیم اگر آن شیب امروز ادامه پیدا می کرد امروز کجا بودیم ؟ اگر باهمان شیب رشد اقتصادی و رکود را داشتیم الان کجا بودیم ؟ اما آیا   این رشد کافی است.پاسخ این است که  نه خیر کافی نیست اما اگراین رشد  نبود الان کجا بودیم ؟

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : نرخ تورم ممکن است به عوامل متعددی بستگی داشته  باشد .سپس با این پرسش مواجه می شویم که اگرنرخ تورم با  شرایط سال 1392 پیش می رفت الان در چه وضعیتی قرارمی گرفتیم ؟ مگر در کشور ونزوئلا تجربه نشد . تورم در آن کشور به 300-400درصد رسید . چطور مقایسه نمی کنیم ؟ می گویند تورم مالیاتی است که فقرا به پول دارها می دهند . تورم هم مالیات فقرا به پول دارهاست و هرگونه سرمایه گذاری را درمیان مدت مستهلک می کند . ممکن است شما بگویید با سیاست های کنترل تورم نتوانسته اید به سرعت از رکود خارج شوید اما قطعا در میان مدت خود رشد ایجاد شده را به پایین می کشاند . شواهد تاریخی به ما نشان می دهد که اگر ما به این سمت حرکت می کردیم چه اتفاقی می افتاد ؟ دررشد اقتصادی  1384 تا سه سال هنوز ما رشد ناشی از 76 تا 84 را داریم . این را نمی شود کتمان کرد . دقیقا رکود و کسری رشد را ازسال سوم از87 مشاهده می کنید دقیقا دوره های اقتصادی تا سه سال بعد از خود اثر می گذارد . 


ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

دو; بخش ویژه مراقبت از نوزادان روز سه شنبه در آیینی با حضور وزیر تعاون ،; کار و رفاه اجتماعی در...