تهاجم ناکام به دموکراسی و ثبات در ایران

تاریخ انتشار : 1396/03/20 10:00

قبل از پرداختن به تبیین حادثه تروریستی داعش در ایران لازم می دانم به سهم خود شهادت جمعی از هموطنانمان را تسلیت بگویم. کارگری که مظلومانه در حرم امام خمینی شهید شد ،افرادی که با هزاران آرزو و نامه بدست برای حل مشکلات خود و یا دیگران به مجلس آمده بودند، زنی که امیدوارنه برای حل مشکلات جمعی از افراد به مجلس آمده بود، پاسداری که فداکارانه جان باخت تا ابعاد فاجعه گسترش نیابد. پژوهشگری جوان که تز دکترای خود را با تجربه کار دفتر اقتصادی مجلس پیوند زده بود.

همه اینها و به طور کلی هر قطره خونی که از پیکرشهروندی بی گناه ریخته شده قلب هر ایرانی را غرق اندوه می کند .در این میان تحلیل جنایت تروریستی داعش به میزانی که راه را بر دشمن شناسی بگشاید سهمی در تداوم حرکت ایران بزرگ خواهد داشت .

پدیده داعش
شکل گیری پدیده تروریسم فلسفه وعلت های متفاوتی می تواند داشته باشد .در خصوص نوع امروزین تروریسم ( داعش) باید گفت حداقل سه دلیل در ظهور و نمو آن موثر بوده اند : جریان سازی سرویس های اطلاعاتی غربی در منطقه، پول های میلیاردی کشورهای نفتی بویژه در رقابت های منطقه ای و متن اجتماعی از آسیا تا افریقای شمالی تا اروپا (که این موضوع خود نیاز به تبیین های جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی عمیق تروجدی تری دارد).
از یک منظر خاص می توان تبار جریان های تکفیری کنونی را به دوران اشغال افغانستان توسط امپراتوری شوروی متصل کرد که در متن اجتماعی آن دوران ویژگی های یک جنبش اعتراضی بر ضد اشغالگران را به نمایش می گذاشت.در آن دوران شاهد پدیده ای دو رگه وترکیبی به نام "عرب افغان" هستیم.پدیده ای که به تدریج با خواست و هدایت برخی سرویس های اطلاعاتی تغییر جهت داد واز اهداف وخاستگاه اولیه خود فاصله زیادی گرفت و انشعاب هاو جریانهای زیادی بوجود آورد که یکی از دلایل آن این بود که این نوع حرکت ها با طیفی از تفکرات مختلف شکل گرفته بود. در توضیح بیشتر باید اشاره داشت ، معمولا سرویس های اطلاعاتی غربی به قصد مداخله در کشورهای جهان سوم، سوار بر نارضایتی های اجتماعی و سیاسی، بستر بوجود آمدن برخی حرکت های تروریستی را فراهم می کنند. این جریانات دچار تحول جدی در مسیر خود می شوند و در همین چارچوب بود که بن لادینسم و القاعده از درون جریان عرب افعان ظهور نمودند.
جریان داعش نیز تکامل و گسترش یافته القاعده بود که اینبار مرزهایش از آسیا و افریقای شمالی به حاشیه نشینی اروپایی کشیده شد و از میان حاشیه نشینان اروپایی نیز سرباز گیری کرد که این امر نیز برپیچیدگی موضوع افزود .
چندی پیش که با یکی از دوستان مطلع عراقی در خصوص برخی افراد اروپایی پیوسته به داعش سخن می گفتیم،جنبه کمتر شناخته شده ای از این جریان تروریستی مورد بحث قرار گرفت. وی با استناد به تجربه دست اول خود می گفت که این افراد به هیچ عنوان دارای ایدئولوژی اسلامی نیستند بلکه از فاشیسم اروپایی آمیخته با محرومیت های حاشیه ای تاثیر پذیرفته اند.
در این مرحله پدیده تروریسم پیچیدگی خاصی به خود می گیرد که به سادگی نمی توان آنرا به یک مولفه تک عنصری نظیر قومیت ویا گرایش مذهبی خاص ویا یک قرائت تحجرگرایانه از اسلام تقلیل داد.بلکه همه این عوامل در بستر مداخلات بیرونی ، تمایلات قدرتها وجنگهای داخلی مثل عراق وسوریه ، افغانستان و .. در دل یک ایدئولوژی غلط وانحرافی ادغام شده و الگویی از "التقاط اندیشی تروریستی" را عرضه می کند که بالتبع مقابله و مواجهه با این پدیده را چند وجهی خواهد کرد.

از حرم امام تا مجلس
داعش چرا آن دو مکان نمادین ،یعنی حرم امام خمینی ومجلس را به عنوان هدف تهاجم تروریستی خود برگزید؟ در اطلاعیه داعش حرم بنیان گذار مردمسالاری اسلامی وکانون اصلی دموکراسی یعنی مجلس شورای اسلامی به عنوان "نماد های شرک " معرفی شده است. 
همین "شرک آلود" جلوه دادن دموکراسی به تنهایی نوری می افکند بر تاریکخانه ادراکی داعش ونشان می دهد که در "توحید" مورد نظر این جریان تکفیری جایی برای مردمسالاری وجود ندارد.براین اساس اهداف تهاجم تروریستی اخیر را می توان چنین به رشته تحلیل کشید:

حمله به دموکراسی وثبات
ایران تنها کشور منطقه است که قانون اساسی آن یک توازن روشن میان آزادی وامنیت وتمامیت ارضی برقرار کرده واجازه نمی دهد به نام یکی از این دو رکن بنیادی،دیگری به زیر ضرب برود.تجربه سالهای اخیر نشان می دهد همه آن کشورهایی که در طول یک قرن اخیر تلاش کردند به نام امنیت،آزادی شهروندان را مخدوش کنند،اکنون نه امنیت پایداردارند ونه آزادی.تاکید مقام معظم رهبری مبنی براینکه این قبیل حرکات تاثیری بر اراده ملت ومسولین نخواهد داشت گواهی بارزی است بر همان ماهیت مردمسالارانه نظام که به درستی وبه حکمت تمام تعبیر به "کلید واژه اصلی" شد.
این حرکت کور نه می تواند امنیت ملی وامنیت داخلی را دچار آسیب کند ونه ذره ای از عیار و اعتبار "کلید واژه مردمسالاری ونقش مردم" را کاهش دهد.شعار "آزادی وامنیت" که به گفتمان محوری وپیروز انتخابات اخیر تبدیل شد، انعکاسی است از همان اصل قانون اساسی که در عین حال پیش شرط اصلی "آرامش و پیشرفت" هم هست.

انتقام از ایران
با تکیه بر تجربه و مطالعات پژوهشی ام می توانم با اطمینان بگویم که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبرد با جریانهای افراطی،سدی استوار در برابر رشد افراطی گری  منطقه برافراشت وکارآمدی خود را در شرایطی به اثبات رساند که سایر دستگاه های اطلاعاتی به هیچ عنوان یارای مقابله با آن را نداشتند.
به عبارت دیگر به همت ایران بود که دنیا امنیت بیشتری را تجربه کرد . اگر بازدارندگی ایران در سوریه ، عراق و افغانستان نبود یک جریان افراطی تروریسم با یک ایدئولوژی تخریب گر هم اکنون به قدرت دولتی هم مجهز می شد و آنگاه وضعیتی دیگر در منطقه و جهان را شاهد بودیم . باید اذعان داشت شهدای ما، شهدای تامین امنیت نه فقط در ایران بلکه کل منطقه و جهان هستند.

ممانعت از حرکت پرشتاب ایران به سمت توسعه پایدار
باید توجه داشت ایرانی که با موفقیت پروژه " ایران هراسی" را خنثی کرده وبا مشارکت تمام عیار شهروندان در تعیین دموکراتیک سرنوشت خود ترکیبی سازگار میان دموکراسی وامنیت مثال زدنی ایجاد کرده، ایرانی که در نتیجه توازن مذکور میزبان سرمایه گذاری های خارجی شده ونهایتا ایرانی که با گام های استوار به سمت توسعه پایدار در حرکت است، بی شک مورد طمع وحسادت کشورهایی قرارگرفته که همواره عجز خود را در ترکیب همه عوامل پیشگفته در یک ساختار منسجم به نمایش گذاشته اند.برخی کشورها این دموکراسی واین ثبات وامنیت را به غلط رقیب خود می پندارند واحساس می کنند الگو شدن ایران در جمع میان مولفه های به ظاهر "متضاد" و"جمع ناشدنی"،مطالبات شهروندان آنان را برای مشارکت جویی دامن زده وموجب بروز نا امنی داخلی خواهد شد.این کشورها نمی توانند درک خود رااز امنیت چنان متحول کنند که با مشارکت جویی جوانان خود در حیات سیاسی واقتصادی کشورشان قابل جمع باشد.امری که در عین بستن راه رسوخ افکار افراطی وایدئولوژی های نفرت ،صلح وثبات منطقه ای را به همراه خواهد داشت.
داعش و همینطور دستگاه های تبلیغاتی کشورهای حامی داعش تلاشی را اغاز و به طور جدی دنبال خواهند کرد تا این مساله را به یک نزاع مذهبی بویژه از منظر شیعی و سنی تبدیل کنند. در این میان تقویت وحدت واخوت اسلامی به مثابه میراث معنوی انقلاب باشکوه اهمیتی بیشتر می یابد.
فراموش نکنیم که علما ونخبگان وروشنفکران اهل سنت به دلیل نقشی عظیم که در جلب مشارکت انتخاباتی مردم در استانهای خود داشتند ،هدف تهاجم تبلیغاتی تروریسم تکفیری قرار گرفته و کارنامه درخشان آنان از سوی داعش به عنوان "منحرف کردن امت مسلمان در مسیر طاغوت وشرک دموکراسی" معرفی شده است.{فیلمی که داعش در فروردین ماه منتشر کرد به طور واضح علمای اهل سنت در استانهای مذکور را به آماج حملات تکفیری خود تبدیل کرده،همچنین در اطلاعیه های داعش وحشت از مشارکت اهل سنت در انتخابات به وضوح به نمایش گذاشته شده است.}
امروز علمای اهل سنت در کنار برادران شیعی خود گامی دیگر در همان مسیر سازنده ومشارکت جویانه برداشته وبه رسالت مقدس خود جهت حفظ جوانان ومسدود ساختن راه های نفوذ ایدئولوژی های افراطی عمل می کنند. در این بین ما باید مراقبت از مرزها وجوانان خود را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. استراتژی های ما هم باید در حوزه های اطلاعاتی امنیتی در برابر نفوذ از بیرون مرزها ( آنهم با تقویت وحدت اطلاعاتی) و هم در داخل با اقدامات وسیاست های گسترده اجتماعی و اقتصادی و توانمندسازی نهادهای مدنی و شهروندان توام گردد.
نکته مهم آن است که نباید امر مبارزه با پدیده شوم تروریسم تکفیری را سیاسی کنیم و با رقابت های سیاسی و مسائل حوزه سیاست داخلی وجناح بندی های داخلی پیوند و بسط دهیم . این یک مساله ملی برای همه ماست. کسانی که هنوز در فضای رقابت های انتخاباتی هستند نباید انسجام ملی و همدردی ملی شکل گرفته پس از بروز حادثه تروریستی را خدشه دار کنند. اندکی تامل بیشتر در تحلیل برخی ها نشان می دهد که گویا آنها آنچه را که در کمپین های انتخاباتی نتوانستند به اثبات برسانند می خواهند با مدد گرفتن از حادثه تروریستی اخیر اثبات کنند و تصور می کنند از اصل تعامل ناپذیری ومذاکره ناپذیری با تروریسم می توان پلی زد به تعامل ناپذیری با جهان ودر همان حال ضرورت تنش زایی داخلی ومنطقه ای را می توان با کمک گرفتن از فضای ملتهب تروریستی وجنایی داعش به اثبات رساند!این تحلیل های ساده اندیشانه وتقلیل گرایانه کمکی به فهم پدیده پیچیده تروریسم و مسیری که همه ما باید درمقابله با تروریسم طی کنیم نمی کند.

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

دو; بخش ویژه مراقبت از نوزادان روز سه شنبه در آیینی با حضور وزیر تعاون ،; کار و رفاه اجتماعی در...