دکتر ربیعی در جمع مدیران سازمان تامین اجتماعی: اگر تلاش سازمان تامین اجتماعی نبود طرح تحول سلامت شکست می خورد/ گفت وگوی اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی باید در سطوح استانها و شورای اداری استانها ایجاد شود

تاریخ انتشار : 1396/05/16 19:42

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر تلاش دوستان در سازمان تامین اجتماعی نبود طرح تحول سلامت شکست می خورد و در سال هایی که شرایط مالی بهتر بود ، جبران کسری سازمان بیمه سلامت از سازمان تامین اجتماعی انجام می شد.

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در همایش سراسری مدیران  سازمان تامین اجتماعی که در سالن نگین برگزار شد، گفت:  عملکرد 4 سال گذشته این سازمان باید مرور و مورد بحث و بررسی قرار گیرد و شاخص هایی را استخراج کنیم و آن ها را بررسی کنیم که چگونه بوده ایم و به کجا رسیده ایم. 
وی در ادامه  گفت: اگر قرار است سازمان تامین اجتماعی در قالب نظام رفاهی کار کند باید بداند که چه چیزی را  ادامه بدهد و چه چیزی را تغییر دهد .
وی تصریح کرد: یکی از نقاطی که می توانستیم برآن تمرکز داشته باشیم ارایه تصویری از خواص  و واقعیتهای سازمان تامین اجتماعی نزد نخبگان و افکار عمومی است .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که ذینفعان  در سازمان تامین اجتماعی بسیار زیاد هستند ، تصریح کرد: محیط ما متغیرهای زیادی دارد و ما همواره به فکر این بودیم که هزینه های درمان یا مستمری عقب نیفتد و در این مسیر سختیهای بسیاری را متحمل می شدیم . 
وی ادامه داد: یکی از متغیر هایی که  باید به آن توجه کرد معطوف کردن دولت  به واقعیتهای سازمان تامین اجتماعی و حجم کاری که در این سازمان صورت می گیرد . باید واقعیتهای سازمان تامین اجتماعی را به رخ بکشیم . از سوی دیگر  حمایت کمی را هم گرفتیم و نتوانستیم منابع جذب کنیم؛ چرا که منابع فقط مادی نیست ما از خودمان به بیرون منابع دادیم . 
وی ادامه داد:  یکی از موانعی که ما  در بخش " قانونگذاری و تامین اجتماعی با آن مواجه بودیم عدم  ایجاد مفاهمه بود .  برخی مطالبات حمایتی  را از سازمان تامین اجتماعی مطرح می کردند  و  ما باید  در این مسیر مفاهمه درست و کلام قانونگذاری درست راه می انداختیم  که تامین اجتماعی جای سیاست حمایتی نیست و  این سازمان سیاست بیمه ای را دنبال می کند.
وی تاکید کرد: سیاست حمایتی وظیفه سازمان بهزیستی است .  بخشی از لطمات وارده نیز  ناشی از عدم درک متقابل و متناسب با  بخشی از محیط و ذینفعان سازمانی است.
وی در ادامه گفت :  بخشی از محیط ما کارفرمایان هستند و منبع درآمد سازمان هستند.باید با ارتباط منطقی بتوانیم  جنبه های ایجابی را به خوبی جلو ببریم و با جریان کارفرمایی تعامل دو سویه داشته باشیم . البته می توانیم از  سطوح شهرستان فعالیت را دنبال  کنیم  و کاری کنیم که نوعی از مراودات پایینی شکل بگیرد و آثارش به بالا منتقل شود. 
دکتر ربیعی افزود:  اما در بخش کارگران و مستمری بگیران موفق تر  عمل کردیم و آنها تامین اجتماعی را خانه اجتماعی خود می دانند و این تعامل نوعی رضایت از دولت را به همراه داشته است . ذینفع ما  کارگران هستند که با بخش درمان  در ارتباط هستند و مستمری بگیران در بخش زندگی اجتماعی شان دارای رضایت شدند.  لذا باید رفتارها را به سمتی ببریم که حمایت طلبی وموج حمایتی بیشتری از سازمان صورت بگیرد .
دکتر ربیعی معتقد است ما نیاز به تغییر رفتار داریم.  باید نسبت تامین اجتماعی و دولت را بسیار جدی تر تلقی کنیم و در این زمینه سرمایه گذاری کنیم  . 
وی تصریح کرد: ما باید تغییر رفتار از بالا به پایین را داشته باشیم و به نظرم می توانیم به درستی و با گونه های مختلف صحبت کنیم و باید اعلام کنیم که سیاست حمایتی با سیاست بیمه ای آمیخته نشود . 
وی ادامه داد: شورای نگهبان به ما خیلی کمک کرد و بار مالی زیادی را از دوش سازمان و وزارتخانه برداشته است . 
وی تاکید کرد : ادارات استانی  ما  باید بدانند که چگونه در  سطوح استانی با نمایندگان صحبت کنند و در این رابطه باید کار اغنایی انجام دهیم .
وی افزود: تغییر رفتار،  برنامه ریزی می خواهد ؛ در مراکز درمانی باید تغییر رفتار ایجاد شود و از مراکز به بیرون تسری پیدا کند.
وی تاکید کرد: رفتار مثبت از مراکز درمانی تامین اجتماعی باید شروع شود . در تامین اجتماعی خدمات زیادی صورت گرفته است و اگر زحمت و تلاش  دوستان در سازمان تامین اجتماعی  نبود طرح تحول سلامت شکست می خورد و در سال هایی که شرایط مالی بهتر بود ، جبران کسری سازمان بیمه سلامت از سازمان تامین اجتماعی انجام می شد.
وی از مدیران سازمان تامین اجتماعی خواست که  برای وجهه تامین اجتماعی برنامه ریزی کنند . وی تاکید کرد: هر سال به نسبت سال گذشته بیشتر خاصیت سازمان تامین اجتماعی را درک می کنم  . این سازمان بدنه کارشناسی بسیار قابل توجهی دارد و سلسله مراتب عمودی و کارشناسی دارد که این امر بسیار  حائز اهمیت است . 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: گفت وگوی اجتماعی پیرامون  سازمان تامین اجتماعی باید در سطوح استانها و شورای اداری استانها ایجاد شود. 
وی در ادامه با اشاره به سخنان رییس جمهور در مراسم تحلیف تاکید کرد: مباحثی همچون نظام جامع تامین اجتماعی ، رفع کامل فقر مطلق ، ادامه طرح تحول سلامت ، بیکاری و اشتغال  برنامه هایی هستند که کاملا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط بوده و ما باید یک آمادگی کامل برای ایفای نقش در همه اینها پیدا کنیم و بتوانیم تاثیر خودمان را در اشتغال و فقر مطلق  داشته باشیم و  بتوانیم در سازمان تامین اجتماعی نه به عنوان سازمان حمایتی بلکه با ساختار واقعی تامین اجتماعی کمک کنیم چه در پوشش نظام بیمه همگانی و چه در پوشش نظام جامع تامین اجتماعی که رییس جمهور به صراحت آن را اعلام کرد. 
وی ادامه داد: وقتی به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در 4 سال گذشته می پردازیم  با توجه به می بینم که خیلی فرق کرده ایم و در این مدت ما نوع یگانگی و همسویی بزرگی داشته ایم . 
وی ادامه داد: با همه مدیران تامین  اجتماعی در تمام  سطوح  مروادت مناسبی داریم که این نعمت بزرگی است. از جمله سازمان های عاطفی هستیم و روابط اخلاقی و انسانی بزرگی در آن حاکم است، باید این را به سطوح پایین هم بیریم و باید  حتی کارمند بیمارستانی عواطف انسانی و عطوفت سازمانی از خودش بروز دهد.
دکتر ربیعی تاکید کرد: ما کمترین حاشیه را در سازمان داشتیم، پایمالی در حق مردم نیز نباید رخ دهد .
 وی تاکید کرد : انعطاف ما در این سازمان خوب بود  . این سازمان از نظر انباشت دانش خوب عمل کرد.  موسسه تامین اجتماعی در بخش مطالعات خوب کار کرد و مطالب خوبی ارائه کردند. 
وی تاکید کرد: در نشان دادن وجهه خوب تامین اجتماعی باید بهتر  عمل می کردیم.  بنابراین  تغییر رفتار را واجب می دانم و از این پس ما باید در سازمان تامین اجتماعی کارهای بزرگی را ارائه کنیم . 
دکتر ربیعی تصریح کرد: کارهای بزرگی در سازمان و خانواده تامین اجتماعی و ساختار مدیریت تامین اجتماعی انجام شد و از شما می خواهم سازمان را خوب بشناسید . تعامل دو طرفه به کلیت سازمان کمک می کند . یقینا"  شناساندن سازمان و تعامل دو طرفه به سازمان کمک می کند؛ وزارت کار در کنار سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار است و امیدوارم  هر کاری که می کنید برای سازمان خودتان انجام دهید . 
 

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲

دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سفر دوروزه خود به استان قم با حجت الاسلام و ال...