مشخصات فردي تحصيلات و شرح سوابق كاري دكتر علي ربيعي

تاریخ انتشار : 1393/06/05 12:16

·         سوابق تحصيلي

-          ليسانس مديريت دولتي . دانشگاه تهران

-         فوق ليسانس مديريت امور فرهنگي ( علوم اجتماعي ) . دانشگاه علامه طباطبايي

-          دكتراي تخصصي PHD مديريت استراتژيك

·         سوابق هيات علمي

-         عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور در مرتبه دانشیار پایه 23

ـ مدرس دانشکده  مبانی علوم سیاسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ـ مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات

ـ مدرس گروه مدیریت موسسه آموزش عالی کار

- دبير شوراي تخصصي گروه جامعه شناسي دوره دكتري پيام نور
- مشاور رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام
- مدرس دانشكده علوم اجتماعي در گروه ارتباطات دانشگاه تهران

سوابق اجرایی و دولتی

-         دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت

-         مشاور اجتماعی رپیس جمهور 1376 تا 1384

-         مسنول اجرایی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول کمیته های تبلیغات امور اجرایی 

-         عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراها و فرماندهی پایگاه تهران و کشوری و قرارگاه  حمزه سیدالشهداء

سوابق فعالیت های مدنی

 

-         عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

-         مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360
-        
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کارگر

-         عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361

-         عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

-         عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی غزالی

    

     
 

سوابق صنفی

 

-         عضو هیئت مدیره شرکت   ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

-         عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

-         عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوگز بنیاد شهید

-         رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر 

-          رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان

-         رئیس هیئت مدیره شرکت رزین های صنعتی ایران

-         عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان امام

 

 

·         سوابق تدريس

   تدريس در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران .

·         تدريس در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، گروه ارتباطات .

·         تدريس در دانشكده اطلاعات مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  .

·         تدريس در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات گروه ارتباطات و مدیریت فرهنگی .

·         تدريس در رشته های مدیریت ، ارتباطات و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پيام نور .

·         تدريس در موسسه آموزش عالي كار در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد .

·         دستاوردها و جوایز:

·         برنده قلم بلورين به خاطر كسب عنوان بهترين سرمقاله در سال 1377 در جشنواره مطبوعات .

·         پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور  در سال 1390

·         عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

·         - سردبیر نشریه علمی ترویجی « جامعه ، فرهنگ و رسانه » . از خرداد 1389

·         -عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST

·         عضو  هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران (GMJ ). 1389

·         عضو هیئت  تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

·         عضو هیئت  تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی

·         عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

·         عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران

·         عضو انجمن جامعه شناسی ایران

·         عضو انجمن علمی جهانگردی ایران

 

 

·    سوابق مسئوليت هاي علمي و پژوهشي

·         مشاور مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از1374تاكنون ادامه دارد .

·         عضو شوراي سياستگذاري مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري با حكم رئيس جمهور تامرداد 1384.

·         رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي از سال 1368تا1373.

·         عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. 1388

·         دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری  دانشگاه پیام نور . 1390

·         عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران . معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی . 1391

·         دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و کارگر ایران .موسسه کار. موسسه کار و تامین اجتماعی

·         عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی ) شهرداری تهران 1391

·          

 

·         سوابق پژوهشي

 

چاپ 56 مقاله علمی در مجلات ISC.ISI علمی پژوهشی و ترویجی (ضمیمه 1)

مقاله های پژوهشی :

 

1.        چاپ مقاله نقش ارتباطات در مديريت بحران در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات فرهنگي و ارتباطات شماره 7 سال 1385.

2.       چاپ مقاله بحران هاي اجتماعي ايران امروز در فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جامعه شناسي  ايران ، شماره 3 پاييز 1386.

3.      چاپ مقاله رسانه هاي نوين و بحران هويت در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي ايران  شماره 36 سال 1387.

4.    چاپ مقاله نظريه بازنمايي رسانه اي و تحليل افكار عمومي متقابل آمريكايي ها و ايرانيان در فصلنامه علمي پژوهشي دانش سياسي شماره 8 سال 1387.

5.      چاپ مقاله نقش اطلاعات ناجا در پیش بینی بحران 1379 خرم آباد . فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی . سال سوم . شماره سوم . پاییز 1387 .

6.    چاپ مقاله من به كسي اعتماد ندارم ( جستاري در پيامدهاي اثر اينترنت بر رفتار كاربران ايران) در فصلنامه علمي پژوهشي مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران بهار 1388.

7.      چاپ مقاله آسيب هاي فردي و اجتماعي روابط مجازي ايراني : يك رويكرد كيفي  در فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ، 1388 .

8.    چاپ مقاله ارائه مدلي مفهومي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايراني   ( مطالعه موردي شركت پالايش نفت تهران و فراتحلیل در چند سازمان ایرانی )فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، 1388

9.    چاپ مقاله  پیاده سازی مدیریت دانش تجربه ای ارزشمند در شرکت پالایش نفت تهران فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، 1388

10.   چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در فصلنامه علمی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سال سوم جلد 3 . بهار 1388

11.   چاپ مقاله بررسی روابط ساده و چندگانه توانایی های صنعتی آزمون فلانگان با کارآفرینی در کارآموزان صنعت نفت ایران فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی . شماره 6 . بهار 1388

12.  چاپ مقاله مطالعه پیمایشی بر روی اعتبار رسانه های خبری در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در فصلنامه پژوهشی مطالعات فرهنگی و اجتماعی خرداد 1390 .

13.   چاپ مقاله توزیع درآمد دغدغه امنیتی کشورهای در حال گذار (مطالعه موردی: ایران) در فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد . تیر 1389

14.  چاپ مقاله مدل و الگوریتمی برای بهبود چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در بانک های ایرانی . فصلنامه علمی پژوهشی دانش و فنآوری . 1389

15.  چاپ مقاله بررسی رابطه بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت نارگان ) در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت  . مرداد 1390

16.    چاپ مقاله تهدیدات سیستم های اطلاعات . فصلنامه علمي پژوهشي مجله جهاني رسانه دانشگاه تهران . 1390

17.  چاپ مقاله عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 . نشریه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک . راهبرد . زمستان 1390 .

18.   چاپ مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی برکارآفرینی . فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 41 . سال یازدهم . تابستان 90

19.  چاپ مقاله ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسائی اثرگذارترین عوامل بر افزایش آن در شهر تهران . مجله علمی پژوهشی  تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان . شماره دوم . 1390

20.  چاپ مقاله مطالعات پسا استعماری و اینترنت تحلیل گفتمان ایمیل های غیر شخصی دانشجویان دانشگاه تهران . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی . سال دوازدهم . 1390

21.  چاپ مقاله بررسی عوامل و محدویتهای به کارگیری موثر منابع و مخبرین در ماموریت های پلیس آگاهی . فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی . شماره 1 . سال 1390

22.   چاپ مقاله تبیین تهدیدات سیستم های اطلاعات از منظر کاربران . مجله جهانی رسانه . سال ششم ، شماره 1 ، بهار 1390

23. چاپ مقاله موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن ها . فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران . 12/11/1390

24.  چاپ مقاله نشانه شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی تونپول ذیل موضوع زن مسلمان . دو فصلنامه دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع). شماره 39 . بهارو تابستان 1390

25. چاپ مقاله آسیب شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان های دولتی و غیر دولتی . دو فصلنامه دین و ارتباطات  دانشگاه امام صادق (ع) . شماره 38. پائیز و زمستان 1390

26.  چاپ مقاله نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری . فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . 16/12/1390

27.  چاپ مقاله بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی ( مطالعه تطبیقی چهار دانشگاه و مرکز آموزش عالی ) . 23/5/91 . فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری .

28.  راهبردهای مدیریتی برای توسعه گردشگری در ایران . نشریه فصلنامه علمی پژوهشی  فرآیند مدیریت توسعه . 1390

29.   چالشها و پیشنهادها( راهکارها ) در توسعه مفهومی کارآفرینی . فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی . 1391

30.  چاپ ارائه چارچوبی در همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار به روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی  مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ) . فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت .1391

31.   استراتژی توسعه بازار خارجی پیمانکاران آب و نیروی ایران . فصلنامه علمی پژوهشی ساخت شهر . 28/6/91

32. چاپ مقاله پژوهش کیفی از فرآیند سیاست گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران . ویژه نامه مطاعات دفاعی استراتژیک . بهار 91.سال 11

33.  چاپ مقاله آسیب شناسی اینترنت و بحران اخلاق در جوامع معاصر.نشریه فصلنامه علمی پژوهشی  اخلاق در علوم و فناوری  سال 91.

34.  چاپ مقاله بررسي تاثير توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري در صنايع قطعه سازي خودرو (مطالعه موردي:شركت سايپاپرس) .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.سال اول.شماره 3.زمستان 1391

35. چاپ مقاله بررسی عوامل بازدارنده استفاده از اینترنت در آموزش الکترونیکی (باتاکید بر آموزش عالی) فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی .سال 91

36. چاپ مقاله مدیریت فرمانشی بحرانهای ارتباطی:الگوی متکی بر هوش مصنوعی و جمعی.فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال ششم،شماره 21 .زمستان 1389

37. چاپ مقاله وبلاگهای سیاسی-اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس.مجله جهانی رسانه.دوره 7.شماره 2.شماره پیاپی.صفحات 90-123.پاییز و زمستان 1391

 

38.   An Explanation for Internet Use Obstacles Concerning E-Learning in Iran.teh international revien of reseabch in open and distance learning .vol 14.no 3.2013

 

39. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران و ارائه چارچوب های سیاست گذاری برای توسعه آن .فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه. بهاروتابستان 1391

 

40.    بررسی چالشهای خصوصی سازی آموزش عالی (مطالعه تطبیقی در چهار کشورمنتخب ). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی زمستان 1391

 

41.    راهکارهای فرهنگی ارتقای سطح موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش. مجله اندیشه های نوین در مدیریت بهار1391

 

42.  چاپ مقاله  شناسایی و ارتقاء مزیت های رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابتهای دیجیتالی .فصلنامه اندیشه های نوین در مدیریت .سال سوم.شماره 4 تابستان 1391.

43.  چاپ مقاله بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی و معادلات ساختاری در صنایع قطعه سازی خودرو . فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات رفتار سازمانی. زمستان 1391

44.   تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.دانشگاه پیام نور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.اذر و دی 91

45.  بررسی موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی(مطالعه تطبیقی چهار دانشگاه و مراکز آموزش عالی).فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری.91

46.  بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی وابعادآن برکارآفرینی زنان (مطالعه موردی : انجمن زنان مدیر کارآفرین).فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی.زمستان1392

47.  دریافت دانشجویان دردانشگاههاازبرنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا.فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات.پاییز 1392                                          

مقاله های ترویجی

 

1.        مقاله نوسازي در بوته جهان سوم در فصلنامه علمي ترويجي مطالعات خاور ميانه  .

2.       چاپ مقاله امنيت ملي مفهومي در حال تكوين در فصلنامه علمي _ ترويجي اطلاعات اقتصادي _ سياسي سال 1383.

3.       چاپ مقاله  استقرار نظام مدیریت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران  در فصلنامه رشد فنآوری اردیبهشت 1389

4.       نقش فنآوری اطلاعات در جلوگیری  و کاهش فساد اداری در فصلنامه نظارت و بازرسی . 1389

5.       پیاده سازی نظارت الکترونیکی در سازمانهای نظارتی کشور و اثر آن در کاهش فساد . در فصلنامه نظارت و بازرسی . 1389

6.    چاپ مقاله بررسی وضعیت کیفیت خدمات بانکداری اتوماتیک ( مطالعه موردی بانک سامان ) . نشریه علمی ترویجی  راهبرد یاس . تابستان 1390.

7.       بررسی نقش عوامل موثربر موانع کارافرینی سازمانی . نشریه علمی ترویجی صنعت لاستیک ایران 1392   

8.       بررسی میزان کارایی شیوه های تبلیغاتی بانک سامان در جذب مشتری . فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ ورسانه. پاییز 1392

 

 

سایر مقالات

1.    چاپ مقاله وحدت ملي ، مسايل قومي و سياست كلان در مجموعه گفتارها ، همايش علمي ، هويت ملي ، بررسي نقش اقوام وزارت کشور،^ سخنرانی و چاپ مقالهسال 1383 .

2.       سخنرانی و چاپ مقاله رويكرد به آموزه هاي امام خميني ( ره ) تنها را مقابله با بدفهمي ها و تحريفهاست .

3.    چاپ مقاله طراحی مدل پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانهای دولتی در نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

4.    بررسی اثر طرح بنگاههای زودبازده بر روی اشتغال و کارآفرینی در استان تهران . ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی . کار و جامعه . 1390

5.       بررسی چالش های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و برخی کشورها . فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی 1391

6.       شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین گروه صنایع غذایی و آشامیدنی .نشریه فروغ تدبیر . 1391

7.    چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان گیلان.ماهنامه اجتماعی،اقتصادی،علمی و فرهنگی .شماره 149 .آبان ماه 1391

8.    چاپ مقاله عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی .در فصلنامه پژوهشهای اجتماعی .فرهنگی در رسانه .1391

 

 

 

 

کنفرانس های بین المللی

 

ارائه17 مقاله در کنفرانس های بین الملل (ضمیمه 2)

 

1.     پذیرش مقاله تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و به کارگیری تکنیک های swot و تحلیل شبکه ANP در کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی شیراز

2.    ارائه مقاله ی تبیین موانع استفاده از اینترنت در آموزش الکترونیکی ( مطالعه موردی : ایران) در 25 امین کنفرانس آسیایی  دانشگاههای باز و آموزش از راه دور ، پنانگ ،مالزی ، 2011 عنوان کنفرانس در مالزی                                        TH25thAAOU Annual Conference  عنوان مقاله

An investigation into obstacles to using internet for e-learning in Iran

3.       چاپ چكيده مقاله ايران فرهنگي و فرهنگ جهاني در فصلنامه  مقالات همايش بين المللي ( ايران فرهنگي ، گذشته حال و آينده ) 1387.

4.    چاپ چكيده مقاله آموزش منتقدانه ، جهاني سازي و زبان فارسي دريافت ها و ديدگاهها در فصلنامه مقالات همايش بين المللي ( ايران فرهنگي ، گذشته حال و آينده ) 1387.

5.    ارائه و چاپ مقاله بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران در فصلنامه خلاصه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي دي ماه 1388.

6.    ارائه و چاپ مقاله مدلي مفهومي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايراني  ( مطالعه موردي شركت پالايش نفت تهران ) در مجموعه خلاصه مقالات چهاردهمين همايش بين المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي دي ماه 1388.

7.    ارائه و چاپ چكيده مقاله راهبرد مديريت امنيت اطلاعات موسسات گمركي در دولت الكترونيك در دومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيكي 4 و 5 مرداد 1388.

8.    چاپ مقاله شيوه تدوين راهبرد مديريت دانش ، راهبردهاي بخشي و ارائه الگوي كاربردي آن ( مطالعه مورد شركت پالايش نفت تهران ) در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك 26 و 27 دي ماه 1388.

9.       چاپ مقاله پياده سازي مدل تامپسون و استريكلند جهت تدوين برنامه ريزي استراتژي   ( مطالعه موردي برنامه ريزي استراتژيك شركت تجهيزات مدارس ايران ) در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك 26 و 27 دي ماه 1388.

10.  ارائه مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار در موفقیت فرآیند شکل گیری استراتژی بصورت جمعی در بخش پوستری کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 1388

11.   ارائه مقاله تحت عنوان کنفرانس  Cultivating morality: human being nature and the world 

12.  Globalization of communication and changes in Iranian youths moral values : the case of the internet در چین

13.  ارزیابی استراتژی ای وظیفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک کلان دانشگاه . هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک . 19و20 مهر ماه 1390

14.  بومی گرایی فرهنگی .بدیلی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهای در حال توسعه . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل.نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد .تابستان 91

15.  چگونه فرهنگ رسانه ای شده جهانی بر مبنای محلی تاثیر می گذارد؟ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل.نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد .تابستان 91

16.   عوامل موثر بر افزایش کارایی توزیع مویرگی.دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی.قم.21و 23 شهریور 1392

17.  بررسی نقاط قوت و ضعف واگذاری مسکن مهر از جنبه دسترسی به اهداف اقتصادی و اجتماعی . دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی. 1392

 

  

کنفرانس های ملی

 

ارائه 27 مقاله در کنفرانسهای علمی

1. پذیرش مقاله چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در دومین کنفرانس خلاقیت شناسی TRIZ و مدیریت نوآوری ایران

2.    چاپ مقاله چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي TRIZ و مديريت نوآوري ايران 12 و 13 آبان 1388.

 1. ارائه و چاپ مقاله چارچوبي جهت توسعه نفش خلاقيت و نوآوري در تصميم گيري هاي استراتژيك سازمان در شرايط عدم اطمينان محيطي در دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي TRIZ و مديريت نوآوري ايران 12 و 13 آبان 1388.
 2. بررسی تاثیر مدل ویژگیهای شغلی بر روی عوامل انگیزش شغلی . مطالعه موردی شرکت سازه گستر سایپا . در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی به صورت پوستری . مرداد 1389
 3. ارائه مقاله تبیین چالشهای پیاده سازی مدیریت دانش و معرفی مدل مناسب برای پیاده سازی در دانشگاه شهید چمران اهواز . 1389
 4. رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان . دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  بخش پوستری . 27آذر1390 دانشگاه صنعتی شریف

7.    چاپ مقاله تعیین رابطه توانمندی سازی شناختی و افزایش تعهد سازمانی ( مطالعه موردی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) در کتاب مجموعه خلاصه مقالات نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت . 9 خرداد 1390

 1. ارائه مقاله بررسی موانع خصوصی سازی ( مطالعه موردی مخابرات استان تهران ) - در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری - درهمایش ملی خصوصی سازی در ایران . خرداد 1390
 2. ارائه مقاله اولویت بندی موانع خصوصی سازی در ایران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در همایش ملی خصوصی سازی . 1390. مقاله برگزیده
 3. ارائه مقاله بررسی آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در کشور و ارائه راهکارهای مناسب - در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری-  در همایش ملی خصوصی سازی . 1390
 4. ارائه مقاله بررسی مشکلات واگذاری دانشگاه ها به بخش خصوصی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت رفع آن ها- در مجموعه چکیده مقالات و به صورت پوستری - در همایش ملی خصوصی سازی . 1390
 5.  ارائه مقاله بررسی چالش های کاربرد تکنولوژی رایانه و اینترنت  در نظام آموزشی ایران . نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404 در قالب پوستر . 8 و 9 آبان 1390

13.   رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان . دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  بخش پوستری . 27آذر1390 دانشگاه صنعتی شریف

14.    دختران فراری مطالعه موردی در استان قزوین . مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران . بهار 1391

15.  بررسی محتوای سیاسی و اجتماعی نشریات دانشجوئی ( مطالعه موردی یک سال قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ). چکیده مقالات چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات  ایران . خرداد1391

16.    چاپ چکیده چگونه فرهنگ رسانه ای شده جهانی بر معنای محلی تاثیر می گذارد ؟ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل تابستان 1391 .

17.  بومی گرایی فرهنگی ، بدیلی در مقابل تهاجم فرهنگی کشورهایدر حال توسعه . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل تابستان 1391 .

18.  تعیین رابطه توانمندسازی شناختی و افزایش تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران.     موسسه مطالعات بین المللی انرژی .مجموعه خلاصه مقالات نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت . 9/خرداد/1390.

19.  بررسی ابعاد سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی .همایش ملی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی.دانشگاه پیام نور .7/10/1391

20.  بازنمایی جنسیت در رسانه (مطالعه موردی :بخش حوادث روزنامه همشهری )همایش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران.دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.7.12/1391

21.   دختران فراری :مطالعه موردی در استان قزوین .مجموعه چکیده مقالات .دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران.بهار 91

22.  کاوشهای مفهومی و نظری در باب امنیت اجتماعی. خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران. 25و26 اردیبهشت 1392

23.  مطالعه گونه های دین ورزی در شهرستان کرمان. .خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران.25و26 اردیبهشت 1392

24.  بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش براستقرار نظام مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی : شرکت سایپاپرس). ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش.6,7 اسفند1392

25.   بررسی نقش میزان خلاقیت برفرایند مدیریت دانش . ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش.6,7 اسفند1392

26.  امکان سنجی و ارائه راهکاری برای پیاده سازی مدیریت دانش در محیط های بیمارستانی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی). سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. 24و25 اردیبهشت 93

27.  نقش رسانه های ارتباطی جمعی باتاکیدبررادیووتلویزیون درتوسعه پایدار ممسنی. همایش منطقه ای چالش هاوراهکارهای توسعه پایدارممسنی و رستم.30اردیبهشت 93

 

   

طرح های  پژوهشي

1.       مجري طرح پژوهشي بررسي چالشهاي قومي و ارائه راهبرد سياستهاي قومي در ج.ا ايران به سفارش شوراي عالی امنيت ملي.

2.       مجري پروژه تدوين استراتژي مقابله با تهديدات آمريكا در ابعاد مختلف به سفارش شوراي عالی امنيت ملي .

3.       مجري پروژه طرح ايجاد ساختار براي تدوين راهبرد مقابله با عمليات رواني به سفارش شوراي عالی امنيت ملي .

4.       مجری طراحی الگوی استقرار مدیریت دانایی در آموزش عالی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .

5.       مجری طرح پژوهشی تحلیل محتوای نشریات دانشجویی به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

6.       مجری طرح پژوهشی خصوصی شدن دانشگاههای دولتی و آثار آن به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .

7.       مجری طرح پژوهشی تدوین استراتژیک بیمارستان ساسان  به سفارش هیئت مدیره بیمارستان ساسان.

8.       مجری طرح پژوهشی نارکوتروریسم و چالشهای آن برای ایران به سفارش کمیته مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

9.       مجری طرح پژوهشی . امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش و بررسی چالشهای پیاده سازی در دانشگاه پیام نور .  1390

10.  مجری طرح پژوهشی . تبیین نقش فرهنگ در پیشگیری از فساد اداری و ارائه برنامه فرهنگی جهت ارتقای سلامت نظام اداری . تیر 1390به سفارش دانشگاه پیام نور

11.  مجری برنامه راهبردی مدیریت دانش KM و ارائه مدلی مناسب جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور .به سفارش دانشگاه پیام نور تهران . تابستان 1390

12.   ناظر پروژه راهبرد جمهوري اسلامي ايران در برابر تروريسم به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .

13.   عضو كميته فني پروژه آسيب هاي اجتماعي ايران نگاهي به آينده به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .

14.   عضو كميته فني پروژه انسجام ملي و تنوع فرهنگي به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام .

15.  ناظر پروژه بررسی و مطالعه نقش بافت و پراکندگی کشور در امنیت ملی با رویکرد استفاده از فرصت تنوع اقوام در کشور در ساختار دفاعی  به سفارش مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح .

16.  اجرای 11 طرح پژوهشی در سطح علمی و نظارت بر 5 پروژه پژوهشی در سطح ملی (ضمیمه 4)

برگزاری کارگاه

17.   برگزاری کارگاه آسیب شناسی سیاستهای حنسیتی.انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. ماه 91

18.  مجری طرح پژوهشی بررسی و سنجش قابلیتهای کارآفرینی بین دانشجویان دختر و پسر پیام نور و ارائه راهکارافزایش آن . دانشگاه پیام نورتهران . بهمن 92

 

 

·         تاليفات :

 

1-     تاليف كتاب جامعه شناسي تحولات ارزشي ، رفتار راي دهندگان درايران (چاپ اول به اتمام رسيده است ) ناشر فرهنگ و انديشه سال 1380.

2-     تاليف كتاب (زنده باد فساد) جامعه شناسي سياسي فساد دردولتهاي جهان سوم . چاپ ششم . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

3-   تاليف كتاب مطالعات امنيت ملي . مقدمه اي برنظريه هاي امنيت ملي درجهان سوم. چاپ چهارم . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه .

4-     تاليف كتاب معماي دولت مدني . توسعه و امنيت دركشورهاي جهان سوم چاپ اول . موسسه تحقيقات و علوم انساني ، 1386.

5-     تالیف کتاب مدیریت DNA سازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان . چاپ اول 1391

6-      تالیف کتاب مدیریت دانش،فرایندها،رویکردها. ناشر موسسه آموزش عالی کار .چاپ اول1391

7-     تالیف کتاب مدیریت بحران و ریسک.ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول1392 .

8-     تالیف کتاب ارتقاء مدیریت دانش در سازمانها با بهره گیری از فناوری اطلاعات  .ناشر انتشارات تیسا .چاپ اول1392 .

9-     تالیف کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش. .ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول1392 .

 

سخنرانیهای علمی و فرهنگی

 

 

1-   نگاهی به شکاف های فرهنگی شهر تهران . نشست تخصصی آسیب شناسی فرهنگی شهر تهران . انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 10اسفند 1390 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران .

2-   تغییرات ارتباطات گران و محتوا در مراسم عزاداری های مذهبی در ایران . نشست تخصصی آسیب شناسی مراسن عزاداری امام حسین (ع) .7/12/90 انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3-   عوامل موثر بر شکل گیری تاثیر پلیس در افکار عمومی . نشست پلیس و افکار عمومی در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 3/دی/1390

4-   سیاست گذاری فرهنگی از منظر مفهوم حکومت رانی . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران . از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات . 23/07/91

 

 

 

راهنمایی پایان نامه در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد :موضوعات جامعه شناسی و ارتباطات (ضمیه 5)

راهنمایی پایان نامه در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد :موضوعات خصوصی سازی

                                                                                     مطالعات امنیتی

                                                                                     مدیریت دانش

                                                                                     مدیریت استراتژیک

                                                                                     بازاریابی تبلیغات 

                                                                                     مباحث مدیریت

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

 

پایان نامه های مرتبط با «مدیریت دانش»

 • راهنمايي پايان نامه های:

1.    چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در سازمانها ( مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين ) . مهشاد نوروزي . شهريور 1388 . موسسه آموزش عالي كار

2.    امكان سنجي و ارائه مدل كاربردي مديريت دانش براي نيروگاه سيكل تركيبي گيلان . نسيم عليزاده . مهر 1388 . موسسه آموزش عالي كار

3.     بررسي چگونگي پياده سازي نظام مديريت دانش و انتخاب مناسبترين مدل به همراه تدوين استراتژي KM در شركت پالايش نفت تهران . مهناز معالي . دي 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

4.    تبیین  چالش های پیاده سازی مدیریت دانش و معرفی مدل مناسب برای پیاده سازی در دانشگاه شهید چمران اهواز . شهره پرهام . خرداد 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

5.       امکان سنجی پیاده سازی برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور،1389، نازیلا شادمهر، دانشگاه پیام نور تهران

6.    بررسی رابطه ی مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان ، رویا غفاری مقدم، 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران

7.    بررسی یک مدل مفهومی مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان مرکزی پیام نور تهران . مریم باقرزاده . خرداد 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

8.    ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیریهای استراتزیک سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش . حبیب اله داداشی . خرداد 1389 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

9.    بررسی میزان آمادگی استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران از دیدگاه مدیران ، زینب خواجوی ، فروردین 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران

10.  امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه برنامه راهبردی در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان ، مجید رهروان ، پاییز 1389 ، دانشگاه پیام نور واحد قشم

11.  بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش برفرآیند های خلق دانش در سازمانهای خدماتی ( در چارچوب سنجه های عملکرد سازمان ) مورد مطالعه شبکه بهداشت شهرستان نور . مرجان فقان پور . 1389 . دانشگجاه پیام نور بابل

12.  بررسی مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان ورامین و رابطه آن با اثر بخشی مدیران . داود بدرلو . تابستان 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

13.  بررسی چگونگی ارتقای وضعیت بهره وری در حوزه های سه گانه منابع انسانی ، مالی و عملکرد مدیریت در بانک های دولتی ، نیمه خصوصی و خصوصی استان مازندران . مائده صداقت . 17/6/90 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

14.   تاثیر مدیریت دانش بر سازمان یادگیرنده . سجاد کراری پور . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور قشم

15.  آسیب شناسی کارکرد هماهنگی بین سازمانهای مسئول در مدیریت بحران . سمیرا السادات پورحسینی . 28/11/90 . دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

16.   تدوین و ارائه نقشه جهت استقرار مدیریت دانش در صنعت جهانگردی کرمان . عاطفه ظهیر مهری . 5/3/91. مرکز بین الملل قشم

17.  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازکامی برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای پیام نور آذربایجان غربی ( مورد کاور ارومیه و خوی ) . حامد عباسپور . 6/7/91 . دانشگاه پیام نور شهر ری

18.  بررسی زیر ساختهای مدیریت دانش و ارائه ساختار متناسب با استقرار مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات ایران . هانیه عرب عجم . دانشگاه پیام نور  واحد تهران غرب

19.  امکان سنجی و ارائه راهکاری برای پیاده سازی مدیریت دانش درمحیط های بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی (ره) ). آرزوفرجی . دانشگاه پیام نور  واحد تهران غرب .اردیبهشت 93

 

 

 

5-    مشاوره پایان نامه های :

1.    بررسي عوامل موثر بر مديريت دانش در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي . سيد علي ابطحي . پاييز 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

2.    بررسی راهبردهای ارتقا مدیریت دانش در ستاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، گلناز قلمی زاده ، بهمن 1389 ، دانشگاه پیام نور استان تهران

3.    بررسی رابطه میان راهبردهای مدیریت دانش با ارائه خدمات به مسافرین ریلی ، علیرضا کریمی ، اسفند 1389 ، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

4.    ارائه برنامه راهبردی مدیریت دانش برای پیشبرد و چهار منظر کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه گروه خودرو سازی سایپا . مصطفی محمدی . 1389 . دانشگاه پیام نور ورامین

5.    محاسبه شاخص مدیریت دانش (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP) . سام صفوی . شهریور 1389 . دانشگاه پیام نور قشم

6.    بررسی توانمندی یادگیری سازمانی با هدف نهادینه کردن منابع ارزش آفرینی دانش در شرکت مهندسی سپاسد . رضا اجتهادی . مهر1389 . دانشگاه پیام نور ساری

7.    محاسبه شاخص مدیریت دانش (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP) . شهریور 1389 . دانشگاه پیام نور قشم

8.     تبیین اثرات توانمند سازی مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت دانش صنایع قطعه سازی خودرو ( مطالعه موردی شرکت سایپا پرس ) . محمد صادق قائم پناه . 23/8/91 . دانشگاه پیام نور تهران غرب .

 

 

 

پایان نامه های مرتبط با «مدیریت استراتژیک »

6-    راهنمایی پایان نامه ها ی :

1.       تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران . اردشير مذكوري . آذر 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

2.       تدوين برنامه ريزي استراتژيك شركت تجهيزات مدارس ايران ( T.M.I.CO ) . مرجان اعتمادي . آذر 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

3.       تاثير برنامه ريزي استراتژيك با كيفيت عملكرد مديريت دبيرستانهاي ورامين . ميترا لطفي . بهمن 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

4.    طراحي برنامه استراتژيك در شركت صنايع شير ايران ( مطالعه موردي شركت پگاه اصفهان ) . فرنگيس سياوشان . زمستان 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

5.    تدوين استراتژي جهت سرمايه گذاري خارجي در ايران ( مطالعه موردي شركت بوش در ايران ) . شيوا بشير . زمستان 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

6.    استراتژي توسعه سهم بازار ايران در جذب توريسم با تاكيد بر توريسم درماني . مهناز چراغي نيرومند . زمستان 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

7.       تاثیر برنامه ریزی استراتزیک با کیفیت عملکرد مدیریت دبیرستانهای ورامین . میترا لطفی . بهمن 1388 . دانشگاه پیام نور تهران

8.    شناسایی و اندازه گیری عوامل فرهنگ سازمانی موثر در اجرای نقشه استراتزی شرکت های برق منطقه ای با رویکرد BSC   . سیده زهره بنی هاشم . خرداد1389. دانشگاه پیام نور تهران

9.     طراحی استراتژی های بازار محور برای صنایع وابسته به ساختمان در بازارهای کشورهای همسایه و حوزه خاورمیانه (مطالعه موردی : صنعت یراق آلات ساختمان)، مهدی صادقی، 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران

10.  شناسایی و اولویت بندی عوامل عدم موفقیت پروژه قطار شهری اصفهان  از دیدگاه مدیریت استراتژیک ، منصور سلطانی زاده ، آبان 1389 ، دانشگاه پیام نور

11.   تدوین استراتژی مشتری مداری بر اساس مزیت رقابتی در صنعت خودرو ( مطالعه موردی شرکت ایساکو ) . زهرا ابوجعفری . 1389 . دانشگاه پیام نور کرج

12.   ارزیابی استراتژی های وظیفه ای دانشگاه علوم پزشکی در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک کلان دانشگاه ( مطاله موردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ) . فاطمه قلی زاده . 1389 . دانشگاه پیام نور کرج

13.  بررسی استراتژی تبلیغاتی تلویزیونی سازمانهای غیر انتفاعی و اثر آن بر مشارکت مردمی بر اساس مدل A.I.D.A  . فاطمه منشی  . 17/6/90 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

14.  بررسی استراتژی رقابتی در سازمانها بر اساس منطق فازی مطالعه موردی شرکت ایران خودرو مازندران . ماریا چاری درونکلایی . 17/6/1390 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

15.  تدوین استراتژی های توسعه بازارچه های مرزی ( مورد کاوی بازرچه های مرزی استان کردستان ) ، اسماعیل رحمانی ، خرداد 1390، دانشگاه پیام نور شهرری

16.   ایجاد نقشه استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس بر اساس مدل BSC . آمنه خاور . اردیبهشت 1390 . دانشگاه پیام نور واحد قشم

17.  بررسی استراتژی تبلیغاتی تلویزیونی سازمانهای غیر انتفاعی و اثر آن بر مشارکتهای مردمی ( بر اساس مدل آیدا) . فاطمه منشی . تیرماه 1390 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

18.   تدوین استراتژی بازاریابی با استفاده از مدل REF . شهرام اعیادی . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور شهرری

19.  بررسی عوامل رقابتی محصول برنج در ایران و ارائه راهکارهای استراتژیک . علیرضا نیک پور . 16/7/1390 . دانشگاه پیام نور مرکز هماهنگی و پذیرش بین الملل  .

20.  شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی ها در صنعت خودروی ایران ( مطالعه موردی ایران خودرو دیزل ) .           لیلا زمانی نژاد . 19/2/91 . دانشگاه پیام نور البرز

21.  بررسی و تدوین برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی در شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان بر اساس نقاط مرجع استراتژیک . آمنه شهابی . 5/3/91 . مرکز بین الملل قشم

22.   بررسی استرانژیهای توسعه بازار شرکت های پیمان کاری آب و نیروی ایران در خاور میانه . 26/6/91 . دانشگاه پیام نور واحد غرب تهران

23.    تاثیر سوادرسانه ای بر ارتقا تفکر استراتژیک مدیران کل ادارات استان اردبیل . ونوس بهنود . دانشگاه پیام نور واحد دماوند . دی1392

 

 

مشاوره پایان نامه های :

1.    تاثير ساختار سازماني مناسب بر پياده سازي استراتژي در شركت مخابرات آذربايجان غربي . مسعود سهراب گرجي . مهر 1387 . دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه پيام نور تهران

2.    تدوين استراتژي رقابتي براي پروژه هاي عمراني از طريق بازنگري دستورالعملهاي ارجاع كار . محمد مهدي خرازيان . 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

3.     بهبود سطح تعالی سازمانهای پژوهشی با استفاده  از رتبه بندی استراتژیها در کارت امتیازی متوازن و پیاده سازی در پژوهشکده صنایع هوایی ، علی صادقی ، شهریور 1389، دانشگاه پیام نور تهران

4.    استراتژیهای مدیریت بحران ارتباطات با استفاده از قابلیت های فضای مجازی از دیدگاه متخصصین . وحید آقامحسنی . دانشگده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

5.       انتخاب استراتژی مناسب رقابتی شرکت کالبر بر اساس مدل پوتر . شیوا مغتنم نیکی . 22/6/1390 . دانشگاه پیام نور تهران

6.    تبین ارتباط بین استراتژی خرید مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت ( مطالعه موردی شرکت گلدیران ) .29/6/1390 . دانشگاه پیام نور تهران .

7.     ارائه چارچوبی در همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار با روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران ) . فهیمه اعتمادی . 19/7/1390. دانشگاه پیام نور استان تهران .

8.    تبیین ارتباط بین استراتژی خرید ، مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت ( مطالعه موردی شرکت گلدیران ) . مینا باغبانی . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور

9.       انتخاب استراتژی مناسب رقابتی شرکت کالبر بر اساس مدل پورتر . شیوا مغتنم نیکی . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

10.  ارزیابی شاخص های تفکر استراتژیک در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مدارس غیر دولتی زنجیره ای بر اساس مدل هانس باند هولد /ماتیس لیندگرین همراه ارائه راهکارهای بهبود آموزش و پرورش تفکر استراتژیک . مژگان بهتویی . 26/6/91 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

11.  بررسی میزان برخورداری مدیران حوزه سلامت از تفکر استراتژیک و ارائه راهکار مطالعه موردی مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور . فهیمه سوهانی . 23/8/91 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

 

 

 

 

پایان نامه های مرتبط با «خصوصی سازی »

7-    راهنمایی پایان نامه های:

 

1.       بررسي موانع خصوصي سازي شركت مخابرات كرج . عفت نظري ولاشجردي . 1389 . دانشگاه پيام نور كرج

2.    بررسی موانع خصوصی سازي در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مطالعه موردي : سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ، 1389، افسانه حقوقی فر ، دانشگاه پیام نور تهران

3.       بررسی موانع خصوصی سازي در بانک صادرات و مقایسه آن با بانک ملت، مریم سبحانی ، 1389 ، دانشگاه پیام نور کرج

4.     بررسی روابط متقابل میان اجزاء سرمایه فکری و اثرات آن بر کسب مزیت رقابتی در بانکهای دولتی و خصوصی استان سیستان و بلوچستان  . محمود پورخسروی . 1389 . دانشگاه پیام نور قشم

5.    موانع خصوصی سازی دانشگاههای دولتی شهر تهران و ارائه سیاست های مناسب جهت رفع آنها ، زهرا نظریان ، 1390 ، دانشگاه پیام نور تهران

6.        

7.    ارائه الگوی نحوه ترغیب و هدایت کارافرین کشور به مشارکت بالاتر در برنامه خصوصی سازی ( مطالعه موردی شهرستان تهران ) . آزیتا ترکمان . 24/7/90 . دانشگاه پیام نور تهران

8.    ارزیابی شاخصهای اثر بخشی کیفی تبلیغات بانکی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش آن ( مطالعه موردی بانک قوانین ) . احسان سلطانی . 6/7/91 . دانشگاه پیام نور شهرری

 

 

 

 

« پایان نامه های مرتبط با « بازاریابی و تبلیغات »

8-    راهنمایی پایان نامه های:

 

1.    بررسی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه های مسئولیت بیمه آسیا در محل دانشگاه پیام نور مرکز بابل . مسعود قاسمی . خرداد 1389 . دانشگاه پیام نور مرکز بابل

2.    بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی محصولات شوینده بهداشتی شرکت کف بر مصرف کنندگان کرج ، وجیهه باباخان ، بهار 1389 ، دانشگاه پیام نور کرج

3.   بررسی استراتژی رقابتی در جذب توریست درمانی با تاکید بر جراحی های قلب و عروق زیبایی ، فریبا غزلخوان ، 1389، دانشگاه پیام نور استان تهران

4.       بررسی عوامل رقابتی چای و ارائه راهکار برای توسعه ی بازارهای داخلی چای ایرانی ، ابراهیم حقوقی فرد، 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران

5.      بررسی کیفیت خدمات سازمان بورس منطقه ای فارس با استفاده از مدل SYSTRA-SQ . فرهاد زارعی . 1389 . دانشگاه پیام نور قشم

6.     بررسی میزان موفقیت کارآفرینی گروهی و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارآفرینی در بخش تعاون استان مازندران . مجید خداشناس . 1389 . دانشگاه پیام نور ساری

7.   ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بانک پارسیان در جذب مشتری ( مطالعه تطبیق رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری ) ، بیتا برادران جمیلی ، 1390، دانشگاه پیام نور تهران

8.   ارزیابی و ارائه برنامه های راهبردی توسعه بازارچه های مرزی جمهوری اسلامی ایران ، داریوش فرهادی قشلاقی ، 1390 ، دانشگاه پیام نور قشم 

9.     بررسی رابطه میان ویژگی های محیط فیزیکی فروشگاه و افزایش فروش از دیدگاه مشتریان ( مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای شهروند فرمانیه ) . سید علی سعیدیان  . 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

10.   شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تصویرسازی در راستای دستیابی به وفاداری مشتریان در بخش خدمات     ( مطالعه موردی مشتریان کلیدی حساب جام در بانک ملت ) . مسعود معصومی . 31/6/1389.دانشگاه پیام نور شهرری

11.     اولویت بندی  آمیخته ترفیع در ترویج پرداختهای اینترنتی بانک ملت . مجتبی خادمیان . 14/6/1390 . دانشگاه پیام نور ورامین

12.    انتخاب الگوی مناسب برون سپاری برای بخش لجستیک داخلی زنجیره تامین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران . هاجر آصف . تابستان 1390. دانشگاه پیام نور

13.  تاثیر عوامل کیفیتی خدمات بر رضایت مندی مشتریان ( مطالعه موردی مجموعه هتل های سنتی این سینا ) . زهرا سادات عبدالهی . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور واحد ری

14.  بررسی عوامل موثر در رقابت پذیری صنعت شیرینی و شکلات ایران در بازارهای صادراتی . هدایت شکوری . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور

15.  سیاستها و راهکارهای بهینه سازی و گسترش مشاغل خانگی توسط زنان مطالعه موردی شعر بندرعباس . شادی حبیب پور . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور قشم

16.  بررسی  موانع و ارائه راهکارهای فرهنگی راهبردی جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی . مریم فیروزآبادی . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور قشم

17.  بررسی عملکرد شرکتهای تجاری در زمان بحرا اقتصادی مطالعه موردی گروه تجاری الفطیم دبی . سید مهدی سعیدیان . پاییز 1390 . دانشگاه پیام نور دبی

18.   بررسی موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی زیر بخش گاوداری صنعتی . حامد شیرکوند . تابستان 1390. دانشگاه پیام نور تهران .

19.    آسیب شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری واحدهای کسب و کار . مینو بیگدلی . 228/8/1390 . دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

20.    دریافت مشتریان از تبلیغات بانک اقتصاد نوین . مرجان مهدیان . 20/12/1390 . دانشگاه پیام نور تهران

21.    بررسی صنعت گردشگری در توسعه اشتغال ( مطالعه موردی جزیره کیش ) . امنه ارزانی . 5/3/91 . مرکز بین الملل قشم

22.   تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات خرمای ایران ( استان هرمزگان ) . حسنا برزگری . 5/3/91 . مرکز بین الملل قشم

23. عوامل موثر بر استفاده شرکت های کوچک متوسط وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن (ایدرو) از تجارت الکترونیکی . فائزه علیکاهی . 9/8/91 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

24.  بررسی رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارتباطات دهان به دهان گروه صنعتی نجاتی در شهرستان تبریز . فرزانه حمیدپور . 9/8/91 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

25. ارائه سیاستهای توسعه صنعت توریسم در ایران با مطالعه تطبیقی کشورهای ترکیه و دبی . صدیقه ملاصالحی . 10/8/91. دانشگاه پیام نور مرکز آموزش و همکاری های بین الملل

26.  بررسی اثربخشی اجرای روش انتخاب مسیر کالای وارداتی ( سلکتیویتی ) از نظر کارکنان و صاحبان کالا در گمرک شهید رجایی بندعباس . مصطفی طالبی . دانشگاه پیام نور .30/6/91

 

 

 

9.       مشاوره پایان نامه های :

 

1.       بررسي عوامل موثر بر وفاداري به مارك تجاري در بازار فرآورده هاي لبني در شهر تهران . مهدي رضائي . 1387 . دانشگاه پيام نور كرج

2.     ارزيابي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان جذب مشتريان حسابهاي قرض الحسنه بانك ملت و به منظور اثر بخشي تبليغات از مدل AIDA  مطالعه موردي شهرستان كرج . الهام كياني نژاد . آبان 1388 . دانشگاه پيام نور كرج

3.    بررسی رابطه کدیریت مشتری محور و فرهنگ سازمانی در واحدهای ستادی بانک صادرات ایران امارات متحده عربی . الهام پری پور . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور دانشکده برون مرزی

4.    بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید گوشی تلفن همراه شرکت سامسونگ در شهر تهران . رضا قاسمی پور فدایی . اردیبهشت 1390 . دانشگاه پیام نور

5.       بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت مشتری در مجتمع صنایع لاستیک یزد . غفار بهنام . بهار 1390 . دانشگاه پیام نور تهران

6.       بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری در شرکت فولاد خوزستان . غلامرضا طالبی . 19/7/1390 . دانشگاه پیام نور تهران

7.       نقش سطوح کیفیت خدمات در جذب و حفظ مشتریان شرکت بیمه معلم . فاطمه کرملو . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

8.     بررسی اثرات پیاده سازی طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ( زودبازده و کارافرین بر صادرات غیر نفتی در استان تهران ) ( طرحهای بهره برداری شده و فعال با تسهیلات 3000میلیون ریالی و بیشتر ) . بیتا عطایی جعفری . 25/7/90 . دانشگاه پیام نور تهران

9.    تعیین سنجه های ارزیابی عملکرد شرکت صنعتی سردساز خودرو ( تولید کننده انواع کولر خودرو ) با رویکرد ارزشیابی متوازن . هومن کلوانی . 28/10/90 . دانشگاه پیام نور استان البرز

10.   شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط تهران . نیما تهمتنی عمران . بهمن 1390 . دانشگاه پیام نور تهران .

11.   رابطه بازاریابی خدمات بانکی و هوش هیجانی . دانشگاه پیام نور . 30/6/91

 

 

«پایان نامه های مرتبط با «جامعه شناسی و ارتباطات  »

10-  راهنمایی پایان نامه های :

1.       بررسی جامعه شناختی جراحی های زیبایی بینی در شهر گچساران ، مهرداد قیصری ، تابستان 1390، دانشگاه پیام نور تهران

2.    سیاست ها و راهکارهای بهینه سازی و گسترش مشاغل خانگی توسط زنان ( مطالعه موردی شهر بندعباس ). شادی حبیب پور . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور قشم

3.       بررسی رابطه خلاقیت و میزان رضایت شغلی هنرمندان . سید مجتبی شهیدی . 1390 . دانشگاه پیام نور

4.       بررسی موانع محیطی نوسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک . معصومه نیک روش . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

5.     بررسی رابطه دورکاری با بهبود توازن میان کاروزندگی اجتماعی (مطالعه موردی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ) . زهرا پیرایش . دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب. اسفند 1392

 

11-  مشاوره پایان نامه های :

1.    بازنمایی مفاهیم دینی در تلویزیون ( با تاکید بر سریالهای مناسبتی ماه رمضان ) ، ملیحه ایروانی ،شهریور 1389، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2.     ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان ( مددجویان) جدیدالورود در زندانهای ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا ، فرانسه ، آمریکا و ترکیه .حسن دارابیان . 1389. دانشگاه پیام نور ورامین

3.    تحليل دريافت مخاطبان از فيلمهاي علمي تخيلي بر اساس جنسيت ، تحصيلات و طبقه اجتماعي . زهره فغاني . 1387 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

4.    مطالعه ارتباطات بين فرهنگي ايران و آمريكا با تكيه بر نظريه هاي طرح واره هاي ذهني و حساسيت بين فرهنگي . فرناز احمدزاده نامور . مرداد 1387 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

5.    سياست هاي خارجي انگليس و پوشش خبري حقوق بشر ايران در تارنماي بي بي سي و تايمز . مريم سبزعلي . 1388 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

6.       عشق سيال ، روابط پيش از ازدواج در جهان دو فضايي شده كاربران جوان ايراني . احسان شاه قاسمي . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

7.    بررسي تحولات هويت قومي در آذري هاي ايران در ده سال اخير با تحليل گفتمان سايت هاي اينترنتي و نشريات محلي . ژاله آذربايجاني . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

8.    ارزشيابي عملكرد روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با عنايت به شاخص هاي روابط عمومي مطلوب . هوشيار كرمعلي . زمستان 1388 . دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات .

9.    بازنمايي يهود و صهيونيسم در مجموعه هاي تلويزيوني مرتبط با مسئله فلسطين طي سالهاي 1384 تا 1388 . سعيده زا قناد . 1388 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

10.   مطالعه رابطه عقلانيت ارتباطي و حساسيت بين فرهنگي ( مطالعه موردي دانشجويان شيعه و اهل سنت دانشگاه تهران ) . لعيا ياراحمدي . تابستان 1388 . دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

11.   بازنمایی مفاهیم دینی در تلویزیون ( با تاکید بر سریال های مناسبتی ماه رمضان ) . ملیحه ایروانی . دانشکده علوم اجتماعی . 31/6/89

12.   واکاوی جنبش های نوین دینی در فضای مجازی ایرانی . لیلا بهبودی . خرداد 1390 . دانشگاه علوم اجتماعی تهران

13.  بررسی رابطه برنامه ریزی مسکن در بافت فرسوده با کیفیت سطح زندگی ساکنین ( نمونه موردی محله جوادیه تهران ) . خدایار پالوزیان . شهریور 1390 . دانشگاه پیام نور تهران

14.  بررسی خطاهای رایج عامل انسانی در تصمیم گیری های مدیریتی و ارائه چهارچوب بازدارنده . حدید حیدری . 19/7/1390 . دانشگاه پیام نور تهران

15.   مقایسه اسکیماهای بین فرهنگی و اعتماد اجتماعی دانشجویان کرد تات و ترک . مریم جعفریان . 16/12/90 . دانشگاه پیام نور تهران

16.  ارتباط هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین مدیران منطقه کهریزک آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران . کبری قلی پور . آذر 1390 

17.   شهرهوشمند (مطالعه موردی : شهروندان و کارگزاران سازمان شهرداری مشهد ). فرشته محمدزاده یزد. دانشگاه تهران. اردیبهشت 93

« پایان نامه های مرتبط با «مطالعات امنیتی   »

 

12.    راهنمایی پایان نامه های :

1.       بررسي نحوه كنترل نزاع هاي طايفه اي در استان لرستان توسط ناجا . عباس نظري . پائيز 1386 . دانشگاه علوم انتظامي

2.     بررسي موانع و محدوديت هاي بكارگيري موثر منابع و مخبرين در ماموريت هاي پليس آگاهي ( بررسي موردي پرونده هاي سرقت شهرستان مشهد ) . جلال آقاخاني . تابستان 1386 . دانشگاه علوم انتظامي

3.    بررسي فعاليتهاي احزاب پژاك و پ.ك.ك و تاثير آن بر امنيت مرزهاي آذربايجان غربي .محرم رجبي .  زمستان 1386 . دانشگاه علم انتظامي

4.    چالش هاي زيست محيطي درياي خزر و تاثير آن بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران . مهناز صدر بناركي . زمسنان 1386 . دانشگاه بين المللي كيش

5.       بررسي سياست هاي ج.ا.ا در مورد اكراد ايراني و ميزان تاثيرات آن بر امنيت ملي . عليرضا رضايي . دانشکده اطلاعات دانشگاه امام باقر

6.    جریان شناسی قومیت گرائی در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت مناطق مرزی ایران . سرهنگ دوم حسین رمضانی . تابستان 1386 . دانشکده علوم انتظامی

7.       بررسي نقش اطلاعات در پيش بيني بحران 1379 خرم آباد . پاسدار نبي رحيمي . 1386 . دانشگاه علوم انتظامي

8.       پيامدهاي انتظامي قاچاق سلاح و مهمات غير مجاز در شهرستان كرمانشاه . يداله صادقي . زمستان 1386 . دانشگاه علوم انتظامي

9.       بررسی نحوه کنترل نزاع های طایفه ای در استان لرستان توسط ناجا . سرهنگ نوذر امین صارمی . پاییز 1386 . دانشکده علوم انتظامی

10.   تاثير فعاليتهاي سياسي امنيتي تركمنستان بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تمركز بر قوم تركمن . اعظم جعفر زاده . 1387 .

11.  بررسي نقش تبليغي تشكل هاي ارمني و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران . عباسعلي اتين وند . تابستان 1387 . دانشكده علوم و فنون فارابي

12.  بررسي پيامد هاي مجرمانه فرار دختران از منزل در شهرستان قزوين در سال 1386 .  مهدي خوبان . تابستان 1388 . دانشگاه علوم انتظامي

13.  علل جذب اکراد ایرانی به گروه پژاک و تاثیرات آن در امنیت شمال استان آذربایجان غربی .سرهنگ 2 حسن آیرملوی . مرداد1388 . دانشکده علوم انتظامی

14.  بررسی تاثیر استفاده از رسانه ها بر میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی با تاکید بر فعالیت های پلیسی . سرهنگ 2 محمد دهرویه . بهار 1388 . دانشکده علوم انتظامی

15.   مهمترين عوامل و سازو كار مديريتي در پيشگيري از بحران شهري .  جعفر عليزاده . 1388 . دانشگاه علوم انتظامي

16.  علل جذب اكراد ايراني به گروه پژاك و تاثيرات آن در امنيت شمال استان آذربايجان غربي .  حسن آيرملوي . مرداد 1388 . دانشگاه علم انتظامي

17.   راهبرد مديريت امنيت اطلاعات در گمرك . الهام بحراني . بهار 1389  . دانشگاه پيام نور تهران

 

 

13.   مشاوره پایان نامه های :

 

1-   طراحي الگوي تصميم گيري امنيت ملي ج . ا . ا با رويكرد حقوقي . محمد باقر قربانزاده . زمستان 1387 . دانشگاه عالي دفاع ملي . مقطع دكتري

2-   نقش جایگاه شورای عالی امنیت ملی در فرآیند سیاست گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران . 1390. دانشگاه عالی دفاع ملی ، مقطع دکتری

3-   بررسي مطالبات صنفي كارگران شركتهاي خودروسازي منطقه كرج در اعتراضات كارگري سالهاي 78 تا 83 . كمال الدين نصراللهي . 1386 . دانشكده امام باقر ( ع)

4-     بررسي ترتيبات امنيتي خليج فارس . حسن فتاحي . 1383 . دانشگاه بين المللي كيش

5-      طرح خاورميانه بزرگ و امنيت ملي ايران . دانيال درويشي . بهار 1386 . دانشگاه بين المللي كيش

6-      سیاست خارجی انگلیس و پوشش خبری حقوق بشر ایران در تارنمای BBC و تایمز . مریم سبزعلی . 2/6/88 . دانشکده علوم اجتماعی

7-   تبیین عوامل بوجودآورنده نزاعهای دسته جمعی در شهرستان دلفان استان لرستان ، سعید همتی ، شهریور 1389 ، دانشگاه پیام نور واحدپرند

8-   مقایسه اهمیت نسبی عوامل قاچاق کالا در ایران و امارات متحده عربی با رویکرد AHP . شمس جوادی . 7/6/1390 . دانشگاه پیام نور ری

9-     حوزه عمومی مجازی و سیاست گذاریهای دولتی مرتبط با آن در ایران . ندا عبداللهی . دانشکده علوم اجتماعی . 27/7/1390

10- آسیب شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در حوزه ستادی تهران . نجمه ناظمی . دانشگاه علامه طباطبایی . 21/4/1391

 

« پایان نامه های مرتبط با «سایر مباحث مدیریتی   »

14.    راهنمایی پایان نامه های :

 

1-   بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي پرستاران در بيمارستانهاي تامين اجتماعي شهر تهران . معصومه جورابلو . زمستان 1387 . دانشگاه پيام نور تهران

2-   بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران . هدي مرادي . تابستان 1388 . دانشگاه پيام نور تهران

3-    بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در فرمانداری شهرستان کرج بر مبنای سنجه های مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ، بی بی عصمت سرفرازی . 1389. دانشگاه پیام نور کرج

4-   تاثیر استفاده از سیستم مکانیزه تامین به هنگام در شرکت ساپکو بر رضایت ذینفعان . احمد شفیعی . خرداد 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

5-     بررسی و تدوین برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی در بانک مسکن . میکائیل جان محمدی . فروردین 1389 . دانشگاه پیام نور

6-      سنجش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سرمایه از نظر مشتریان ، واله محمدی ، زمستان 1389 ، موسسه آموزش عالی کار

7-   عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار پرسنل سازمانهای دولتی استان تهران ، محمد فدائی ، بهار و تابستان 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران

8-   بررسی مناسب ترین تکنولوژی برای مدیریت شبکه برق ایران با توجه به تحولات اخیر در صنعت برق ، منیره عسکری ، 1389 ، دانشگاه پیام نور واحد قشم

9-    بررسی روابط متقابل میان اجزا سرمایه فکری و اثرات آن بر کسب مزیت رقابتی در بانکهای دولتی و خصوصی استان سیستان و بلوچستان ، محمود پورخسروی ، بهمن 1389 ، دانشگاه پیام نور واحد قشم

10- بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی در برنامه ریزی راهبردی در سازمان بیمه خدمان درمانی ، محمدرضا رضایی ، 1389، دانشگاه پیام نور استان البرز

11- شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کلیدی قراردادهای طراحی ، تامین کالا و ساخت (EPC) در پروژه های عمرانی و زیربنایی ( مطالعه موردی در شرکت جهاد توسعه منابع آب تهران ) ، مهدیه اقبالیان ، 1389، موسسه آموزش عالی کار

12- بررسی توزیع قدرت زنان در خانواده و عوامل مرتبط به آن ( در شمال و جنوب شهر تهران ) . بی بی نعیه کر . 1389 . دانشگاه پیام نور پرند

13- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی در شهرک صنعتی میرود بابلسر . حکیمه صادق زاده بهنمیری . 1389 . دانشگاه پیام نور بابل

14- پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در بیمارستانهای کوچک استان ( مطالعه موردی بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین ) . ویدا صادق زاده . 1389 . دانشگاه پیام نور تهران

15- عوامل موثر بر فروش بیمه های مسئولیت بیمه آسیا . مسعود قاسمی . 1389 . دانشگاه پیام نور بابل

16-  بررسی موانع توسعه صنعت نمایشگاهی و ارائه راهکار . شیده هدایتی کیا . 14/6/1390 . دانشگاه پیام نور ورامین

17- سنجش هوش فرهنگی مدیران صنعت نفت و بررسی رابطه آن با رهبری تحول آفرین . ناهید منیری . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور واحد کرج

18- بررسی موانع سازمانی موثر بر کارآفرینی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد . سلیمان نظری . شهریور 1390. دانشگاه پیام نور مرکز قشم

19- بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان ) . ستار محمودی . مرداد 1390 . دانشگاه پیام نور واحد قشم

20- بررسی موانع توصعه صنعت نمایشگاهی در ایران و ارائه راهکار . شیده هدایتی کیا . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور تهران

21- بررسی موانع محیطی توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک ( مطالعه موردی شهر تهران ) . معصومه نیک روش . 20/6/1390 . دانشگاه پیام نور تهران

22- بررسی رابطه بین استفاده از اتوماسیون اداری و سرویس های الکترونیکی با رضایت ارباب رجوع در اداره راه و ترابری استان مرکزی و ادارات تابعه . لیلاسرمدی . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور واحد ری

23- تعیین میزان و مقایسه کارآفرینی مدیران و کارکنان اداره کل راه و ترابری استان مرکزی و ادارات تابعه . لیلا سرمدی . تابستان 1390 . دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

24- ارائه یک برنامه اجرایی برای چگونگی استفاده از دولت الکترونیک در ایجاد سازمان یادگیرنده در پالایشگاه بندرعباس  . نفیسه رجبی بهجت . 26/11/1390 . دانشگاه پیام نور قشم

25- بررسی عوامل موثر در شکل گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیلان . هانیه دل باز . 16/11/1390 . دانشگاه پیام نور تهران غرب

26- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شکل گیری فعالیت های تعاونی روستایی . بهاره موسیوند . دانشگاه پیام نور واحد ری. آبان1392

27- بررسی رابطه ویژگیهای مدیران کارافرین بر گرایش آنها ازبازارهای محلی به بین الملل . فرناز دیوانی . دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب. دی1392

28- موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در سازمان فنی و حرفه ای . نجمه خادمی . دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب. دی 1392

29- بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان . زهرا محسنی خوراسگانی .   دانشگاه پیام نور واحد دماوند. دی1392

30- بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بربهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی. اکرم صابری. خرداد1392

31- شناسایی تبیین مدل مشتری مداری در حوزه بانکداری الکترونیک برای بانک سپه. ساراحسنلو. مهر1392

32- انتخاب الگوی مناسب تصمیم گیری در شرایط بحران سازمانی بااستفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره ANP (مورد مطالعه : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس).اعظم سرافرازی .اردیبهشت 1392

33- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بررضایت مشتریان ( موردمطالعه : شعب منتخب بانک سامان شهرتهران ). زهراخدادادی مغانجوقی. دانشگاه پیام نور واحد ری.اردیبهشت 93

34- بررسی امکان سنجی پیاده سازی هوش تجاری در صنعت بیمه موردکاوی بیمه ملت . عطیه خدائی . دانشگاه پیام نورواحدتهران غرب . اردیبهشت 93

 

 

15.   مشاوره پایان نامه های :

 

 1. ارزيابي و تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري در ايران . عيسي ملكي برنتي . پاييز 1387 . دانشگاه پيام نور دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي
 2. شناسايي تكنيك هاي ايده پردازي و نوآوري مرتبط با خلق استراتژي و رتبه بندي آنها با استفاده از روش هاي MADM بر اساس رويكرد فازي . عليرضا اصلاني . اسفند 1387 . دانشگاه پيام نور تهران
 3. بررسي اثر طرح بنگاههاي زود بازده بر روي اشتغال و كارآفريني در استان تهران . مژگان اتابكي . 1388 . دانشگاه پيام نور بابل
 4. ارزیابی تاثیر استقرار مدیریت کیفیت در دستیابی به اهداف استراتژیک بانک رفاه ، عباس اکرمی خوانساری ، بهمن 1389 ، دانشگاه پیام نور
 5. شناسایی و اندازه گیری عوامل فرهنگ سازمانی موثر در اجرای نقشه استراتژی شرکت های برق منطقه ای با رویکرد BSC ، سیده زهره بنی هاشم ، 1389 ، دانشگاه پیام نور استان تهران
 6. بررسی عوامل موثر بر برون سپاری موفق ( مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ) ، حکیمه کاظمی ، 1389 ، دانشگاه پیام نور
 7. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بر میزان استقرار تجارت الکترونیک در شرکت سایپا ، بهزاد روشن رمضانی ، 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران
 8. تحلیل نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت بحران شهر تهران . مهناز سبزی . 1389 . دانشگاه پیام نور تهران
 9. بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری ، علی عظام ، 1389، دانشگاه پیام نور تهران
 10. بررسی و مقایسه وضعیت سازمان یادگیرنده بین دانشگاه پیام نور واحد تهران و دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد55 در سال 89 ، لیلا تاکی ، 1389 ، دانشگاه پیام نور تهران
 11. بررسی روشهای نظارت الکترونیکی و نقش آن در دستیابی به هدف های سازمان بازرسی کل کشور . امیر نوروزیان . 1389 . دانشگاه پیام نور استان تهران
 12. بررسی خطاهای رایج عامل انسانی در تصمیم گیری های مدیریتی و ارائه چهارچوب بازدارنده ، حدید حیدری ، 1390 ، دانشگاه پیام نور
 13. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی مشتری مدار با استفاده از مدل ترکیبی یاواس و آلدلایان ( مورد مطالعه شعب بانک سامان در استان های شمالی کشور ) ، ناهید ساوری مقدم ، 1390، دانشگاه پیام نور
 14. بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت مشتری در مجتمع صنایع لاستیک یزد . غفار بهنام. بهار 1390 . دانشگاه پیام نور تهران
 15. استخراج و بررسی شاخص های موثر بیرونی در انتخاب بازارهای هدف خارجی توسط صادرکنندگان موفق ایرانی . نباحت چوبداری نمین . پاییز 1390 . دانشگاه  پیام نور تهران
 16. بررسی تاثیر ارزش نام تجاری از دیدگاه مشتری در انتخاب بانک (مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط تهران ) .لیلا منزه . 29/6/1390 . دانشگاه پیام نور تهران
 17. تعیین سنجه های ارزیابی عملکرد شرکت صنعتی سردساز خودرو با رویکرد ارزشیابی متوازن.هومن کلوانی .دی ماه 1390 .دانشگاه پیام نور واحد کرج  
 18. بررسی رابطه وضعیت سرمایه اجتماعی بارضایت شغلی کارکنان. جهانشاه آزادبخت. شهریور 1392
 19. ارزیابی تعالی سازمان درشرکت نفت بااستفاده ازمدل مالکوم بالدریج (مطالعه موردی : شرکت نفت بندرعباس) . مرضیه قنبری زاده .آذر1392

 

 

 

 

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲

دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سفر دوروزه خود به استان قم با حجت الاسلام و ال...