وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد: پیشنهاد بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی کارفرمایان در بودجه 94

تاریخ انتشار : 1393/11/12 11:35

دکتر علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی بود. از این طریق می‌توانیم در بازار اشتغال تحرک جدیدی ایجاد کنیم. صد هزار نفر از طریق حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های جریمه‌ای توانستند مشغول کار شوند.

به گزارش سايت رسمي دکتر علي ربيعي ، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروزدرافتتاحیه کارگاه آموزشی سیاستگذاری ومداخله برای اشتغال پایدار در مجموعه ورزشی تلاش درحال برگزاری است ادامه داد : یکی از تجارب جهانی دردهه گذشته این بود که باتمرکز صرف براستفاده ازابزارهای اقتصاد کلان ، نمی توان امید داشت که مشکلات اشتغال و فقر از بین رفته و یا کاهش یابند . بلکه باید اشتغال رادرلایه های پایین تر وعینی ترجامعه دنبال شود .

اشتغال بزرگ از طریق کسب و کارهای کوچک

وی گفت : بررسی های مانشان می دهد که درسال های اخیر،هرقدر فشار اقتصادی بیشتر شده است ، سهم بنگاه های خرد و کوچک و غیررسمی دراشتغال کشور بیشتر شده است . بنابراین نگاه کلی ما به این مساله اشتغال با رویکرد" اشتغال بزرگ از طریق کسب و کارهای کوچک " است .

دکترربیعی تاکید کرد : همه رشته های کسب و کاردرایجاد رشد اقتصادی منفی یامثبت تاثیردارند . دردوره ای که کشور رشد اقتصادی منفی یا پایین را تجربه می کند ، به این معنا نیست که درهمه کسب و کارها رشد منفی را تجربه می کنیم .درهمین دوره هم تعداد قابل توجهی از رشنه ها رشد مناسبی داشته اند . ما فکر می کنیم که حمایت از این دسته فعالیت ها ، به عنوان نیروی محرک ، می تواند وضعیت اشتغال را بهبود داده و درعین حال زمینه رونق سایر رشته ها رانیز فراهم آورد .

 

ضرورت استفاده از تجارب ودانش انباشته در کشور

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : مواجهه با امر اشتغال در کشور ما موضوع تازه ای نیست و این یعنی این که می بایست ازتجارب و دانش انباشته کشور استفاده کنیم . بنابراین ضروریست درفرآیند سیاست گذاری ومداخله ای که از این به بعد خواهیم داشت ، از همه مطالعات، مستندات و تجارب گذشته استفاده شود .

دکترربیعی افزود : یکی از دستاوردهای دانش جهانی و همین طور تجارب گشته درکشور آن است که اشتغال ایجاد شده از طریق تخصیص وام و منابع مالی ، نه تنها پایدارنیست بلکه می تواند فساد آورهم باشد .

وی تصریح کرد : اقتصاد یک فرآیند چند لایه سیاستی است که تامین مالی ، آخرین گام آن است .انتظار داریم که همکاران ما در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و تمام دستگاه های مرتبط با تجهیز به روش ها و ابزارهای مورد نیازبتوانند به طور واقعی اشتغال را هدف قراردهند .

نیاز به دانش روز جهانی

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود گفت : مسائلی که با آن مواجه هستیم نیازمند تجهیزبه دانش روز جهان است .به همین دلیل استفاده از دانش و تجربه کشورها وسازمان های بین المللی مانند یونیدودردستور کارقرارگرفت . 

برنامه های اشتغال محوردرقالب طرح تکاپو

وی  خطاب به معاونین اشتغال و کارآفرینی استان های سراسر کشور اضافه کرد : هسته اصلی و محوربرنامه های اشتغال در تمام کشور شما هستید و انتظار داریم حداکثر مشارکت و یادگیری را داشته باشید چرا که محور برنامه های اشتغال ما همین فرآیندی است که درحال حاضر درقالب طرح تکاپودرپیش گرفته شده است .

دکترربیعی تاکید کرد : بخشی از مطالعاتی که در دولت انجام شد نشان داد که چگونه تحرک بیشتری به موضوع اشتغال داده شود و این امر درقالب طرحی به نام تکاپو شکل گرفت .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : درطرح تکاپو، استان ها از بنگاه های خرد و کوچک و کارآفرینی در این حوزه حمایت می کنند و اعتبار از ازصندوق کارکارآفرینی امید مختص کارآفرینان تامین می شود .

کارواموراجتماعی همواره در کنار هم

 

 وی خاطرنشان ساخت : درتمام دنیا کاروامور اجتماعی همواره  در کنار هم آمده اند و رفاه اجتماعی همان نظام چند لایه تامین اجتماعی است وبه همین دلیل این دو نام درکنار یکدیگرقرار می گیرند .

پدیده نابرابری و انواع فقر ها

دکترربیعی در بخش دیگری از سخنانش به پیده نابرابری اجتماعی و انواع فقرها اشاره کرد و گفت : وقتی مسائلی مانند  حاشیه نشینی و متن نشینی به وجود می آید کشورها با انوع دوگانگی روبرو می شوند که این امر منجر به گرفتاری در چنبره فقر و فرصت های نابرابر اجتماعی می شود . بنابراین باید با انواع آموزش ها این نابرابری ها را از بین برده و به توانمند سازی تمام افراد بپردازیم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد: دوبرنامه توانمند سازی و ایجاد اشتغال از برنامه های مهم ما به شمارمی روند و چنانچه بخواهیم در آستانه  جشن شکوهمند انقلاب اسلامی به مفهوم  شعارها و آرمان های آن دست یابیم باید درجهت توانمند سازی تجدید نظر کنیم .

دکترربیعی سیاست های توانمند سازی صدقه ای را رد واشاره کرد : باید این سیاست ها را کریمانه دنبال کنیم تا افراد ناتوان به سمت توانمندی باعزت و شادمانه حرکت کنند که این موضوع در جلسات شورایعالی رفاه آتی مطرح و دنبال خواهد شد .

برنامه های آموزشی سیار دنبال می شوند

وی برنامه های آموزشی را در دوسته سطح اول و دوم طبقه کرد و از به صفر رساندن کودکان بازمانده از تحصیل دراستان البرز به عنوان یک الگوو با امضای تفاهنامه با آموزش و پرورش خبرداد .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : بازنگری مجدد درسیاست های مبارزه با بی سوادی از دیگر برنامه های مهم این وزارتخانه به شمار می رودبه این ترتیب که نیازهای آموزشی مناطق به طور سیار پیگیری می شود .

دکترربیعی در این باره توضیح داد : آموزش سیار با تلاش سازمان آموزش فنی و حرفه ای از پایین ترین و محروم ترین مناطق جامعه و با توانمند کردن افراد از نوع آموزش نوع دوم-آموزش های مهارتی مورد نیاز بازازاشتغال – دنبال می شود .

پشت  میز نشینی چاره ساز نیست

وی تاکید کرد : برای توانمندسازی افراد راهی جزآموزش مهارتی به آن ها نداریم و با پشت میزنشینی به تنهایی راه به جایی نخواهیم برد . بنابراین برای دست یابی به طرح تکاپوباید این گام اساسی در آموزش نیز برداشته شود تابتوانیم به بندی از قانون اساسی را که به اشتغال مرتبط است اجرایی کنیم .

شایان ذکراست دکتر ربیعی ، سخنان خود را با یاد آوری نقش مهم امام راحل در ایجاد تحرک اجتماعی آغاز کرد و گفت : معمار بزرگ انقلاب اسلامی با تفکری معنوی ، خودسازی ، نظریه های بزرگ جامعه را به تحرکی بزرگ درآورد که امروزه در آستانه جشن پیروزی انقلاب اسلامی هنوز آثار آن را درجامعه به خوبی مشاهده می کنیم .

 

 آغاز شناسایی مشمولان «مسکن امید»؛ فقرا و کارگران در اولویتند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات طرح مسکن امید برای قشرهای کم‌درآمد گفت: درحال حاضر شناسایی 8550 خانوار دارای دو معلول را برای انجام این طرح آغاز کرده‌ایم.
دکتر  ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات طرح مسکن امید کارگران گفت: این طرح در چند بخش دنبال می‌شود که یکی از آنها مسکن کارگری و دیگری مسکن معلولان است.
وی ادامه داد: در مرحله اول بحث مسکن معلولان را آغاز کرده‌ایم. با توجه به اینکه مشکلات خانواده‌های معلول بسیار زیاد است تاکنون هشت‌هزار و 550 خانوار دارای بیش از دو معلول را شناسایی کرده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با همکاری بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی قصد داریم طی چند سال آینده تمام این افراد صاحبخانه شوند.
دکتر ربیعی در ادامه به واگذاری دوهزار مسکن در روستاهای کشور برای معلولان به‌همت بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و وزارت مسکن خبر داد و گفت: اعتباراتی برای این بخش پیش‌بینی شده است که بخشی از این اعتبار در بخش معلولان است و مقرر شده 15 میلیون تومان توسط بنیاد مسکن، 6 میلیون تومان وزارت کار، دو میلیون تومان وزارت ورزش و 30 میلیون تومان اعتبار بانکی با بهره اندک و واگذاری زمین از سوی زمین و مسکن برای صاحبخانه شدن خانواده‌های دارای معلول و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: بسته بعدی در راستای طرح مسکن امید، مسکن کارگری است که این موضوع را با شناسایی دهک‌های پایین آغاز خواهیم کرد و در نهایت بسته را به‌صورت کلی در شورای عالی رفاه رونمایی می‌کنیم.

پیشنهاد بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی کارفرمایان در بودجه 94
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان سیاست‌های اشتغالی دولت برای سال آینده گفت:پیشنهاد  بخشودگی جرایم کارفرمایان یکی از سیاست‌های اشتغالزایی دولت برای سال آینده است.
دکتر  ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه اشتغال ناشی از تحرک بالا است گفت: برای سال آینده رشد 3 درصدی خواهیم داشت اما نباید منتظر افزایش رشد بالا برای ایجاد اشتغال باشیم بلکه باید با ظرفیت شناسی در سراسر استان‌ها و توانمند کردن افراد را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد اشتغال در بخش پتروشیمی برای هر شغل دو میلیارد تومان هزینه و در سایر شغل‌ها به ازای ارزش دفتری هر شغل 250 میلیون تومان و ارزش روزانه 850 میلیون تومان هزینه بر است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه از محل هدفمندی برای ایجاد اشتغال در بودجه 94 خبر داد و گفت: نزدیک به سه هزار میلیارد تومان را در بخش تقویت صنعت، کشاورزی وصنایع تولیدی به کار خواهیم گرفت.
دکتر ربیعی از دستور جلسه جدید شورای عالی کار خبر داد و گفت: در جلسه آینده شورا حمایت سیستم بانکی از بنگاه‌های کوچک و خرد را در دستور کار داریم. یعنی تسهیلات بانکی اگر در گذشته به بنگاه‌هایی داده می‌شد که بدهی داشتند اکنون در قالب این دستور جلسه قصد داریم به تعامل بهتر سیستم بانکی و بنگاه‌های خرد و کوچک بپردازیم.
وی در ادامه با اشاره به طرح تکاپو برای اشتغالزایی گفت: شناسایی ظرفیت‌های استانی و تمرکز برای ایجاد اشتغال در کنار توانمندسازی کارجویان فاقد مهارت را دنبال خواهیم کرد. این طرح را در هفت استان آغاز کرده و اکنون در حال شناسایی سایر ظرفیت‌های استانی باهمکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و صندوق مهر امام رضا هستیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نظام آموزش سیار فنی و حرفه‌ای در سراسر استان‌ها می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها سامان دهد گفت: یکی از علائم ایجاد اشتغال کاهش پرداخت بیمه بیکاری است. در حال حاضر با تحرکاتی که در بازار کار ایجاد شده از ریزش 230 هزار شغل جلوگیری شد و بیش از 400 هزار بیمه شده جدید نشان از ایجاد اشتغال جدید است.
دکتر ربیعی با بیان اینکه 200 هزار نفر از طریق ادارات کاریابی‌ها برای شغل معرفی شده‌اند، گفت: 80 درصد از این جامعه آماری مشغول کار شده‌اند.
*پیشنهاد بخشودگی جرایم کارفرمایان در بودجه 94
وی به پیشنهاد بخشودگی جرایم کارفرمایان در بودجه 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی بود. از این طریق می‌توانیم در بازار اشتغال تحرک جدیدی ایجاد کنیم. صد هزار نفر از طریق حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های جریمه‌ای توانستند مشغول کار شوند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بسیاری از کارفرمایان استقبال می‌کنند جرایم آنها بخشیده شود و از این طریق افراد ثبت نام شده در کاریابی‌ها را به کار گیرند.
دکتر ربیعی با باین اینکه بحث کمک به بیمه‌های کارگاه‌های کمتر از 5 نفر را در دستور کار داریم گفت: با سیاست‌های تشویقی کارفرمایان به دنبال ایجاد تحرکی بزرگ در بازار اشتغال هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی ایجاد شغل در سال 94 تا چه اندازه است گفت: سالیانه نیازمند ایجاد 800 هزار شغل هستیم با وجود بدشانسی‌های مختلف در کاهش قیمت نفت اما دولت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی برنامه‌ریزی‌هایی را برای سال آینده دارد.
جزئیات طرح اشتغالی «تکاپو»
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دستور جلسه آتی شورای عالی اشتغال، گفت: حمایت بانکی از بنگاه‌های خرد و کوچک گامی مؤثر در بازار اشتغال است.
دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در کارگاه آموزشی سیاست‌گذاری و مداخله برای اشتغال پایدار با اشاره به اینکه یک برنامه توانمندسازی ایجاد اشتغال را دنبال می‌کنیم، گفت: باید با هم افزایی دستگاه‌ها توانمندی کارجویان فاقد مهارت را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: عدم سیاست‌گذاری صحیح در توانمندکردن افراد نتایج نامطلوبی را به همراه داشت به عنوان مثال افراد بدون مهارت به دریافت پول عادت کردند. درصورتی که مسیر صحیح آن است که افراد توانمند به سمت ایجاد اشتغال و کارآفرینی حرکت کنند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح تکاپو یکی از بسته‌های اشتغالزایی دولت است که مورد تأیید رئیس جمهور است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال را در شهرهای کوچک دنبال کرده‌ایم و به نظر می‌رسد برنامه فنی و حرفه‌ای باید به سمت شناسایی افراد بازمانده ازمهارت برود. یعنی این سازمان باید با حضور در متن جامعه افراد فاقد مهارت را شناسایی و تحت سیاست توانمندی‌سازی قرار دهد.
دکتر ربیعی با اشاره به اینکه قانون اساسی تأکید بر ایجاد شغل از سوی دولت برای مردم دارد، گفت: قانون اساسی دولت را مکلف کرده تا برای مردم شغل ایجاد کند و بیان می‌کند اگر فردی در مجموعه و نهادی مشغول فعالیت نیست دولت باید ابزار تولید را به دست او دهد.
وی اظهار کرد: طرح تکاپو ارجاع به قانون اساسی است یعنی ما در قالب این طرح افراد را توانمند و مهارت لازم را به آنها می‌آموزیم به عبارت بهتر ابزار تولید را به دست شان می‌دهیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دو مشکل عمده در بحث اشتغال افزود: فرهنگ نادرست اشتغال یکی از مسئله‌های مهم در بازار اشتغال است درحال حاضر مفهوم شغل دچار آفتزدگی است و جوانان اشتغال را به معنی استخدام می‌دانند و برهمین اساس به فعالیت در بسیاری از شغل‌ها تمایلی ندارند.
دکتر ربیعی در بیان مشکل دوم گفت: عده‌ای تصور می‌کنند که شغل باید در بنگاه بزرگ ایجاد شود در حالی که سیاست اشتغال بزرگ در بنگاه کوچک سیاست درستی است که در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: همیشه اشتغال بزرگ در کارخانه با تندیس بزرگ ایجاد نمی‌شود با توانمند کردم افراد می‌توانیم با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد و کوچک اشتغال‌های در تعداد گسترده ایجاد کنیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ایجاد شغل در پتروشیمی دو میلیارد تومان و سایر صنایع 150 میلیارد تومان هزینه لازم دارد، گفت: طرح تکاپو می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های استانی فرآیند ایجاد یک شغل را آسان کند.
دکتر ربیعی با اشاره به اینکه با تحرک در صنعت چرم 500 هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: در راستای اجرای طرح تکاپو تفاهم نامه‌هایی را با مخابرات، وزارت جهاد و سازمان میراث فرهنگی همچنین صندوق شکوفایی و نوآوری منعقد کرده‌ایم و حمایت بانکی از بنگاه‌های خرد و کوچک را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه نظام چند لایه‌ای تأمین اجتماعی را در دستور کار داریم، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در کنار تحرکات در بازار اشتغال با بیمه‌کردن تمام افراد سطح رفاه را افزایش دهیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همکاری معاونت تعاون وزارت کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و صندوق مهر امام رضا(ع) در اجرای طرح تکاپو اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال گزارش ملموسی از اشتغالزایی در راستای طرح تکاپو را ارائه دهیم.
دکتر ربیعی ادامه داد: یک تفاهم نامه 50 میلیارد تومانی با صنایع فرش و 50 میلیارد تومان با صنایع دستی منعقد کرد‌ه‌ایم و قصد داریم با شناسایی بهترین کارآفرینان و فعالان بازار کار سیاست‌های اشتغالی را به سمت ایجاد اشتغال پایدار دنبال کنیم حتی در برخی موارد مانند گسترش مشاغل خانگی تفاهم نامه‌ای را با شهرداری به منظور بازاریابی فروش مشاغل خانگی با ایجاد بازارچه‌های مختلف دنبال کرده‌ایم.

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

دو; بخش ویژه مراقبت از نوزادان روز سه شنبه در آیینی با حضور وزیر تعاون ،; کار و رفاه اجتماعی در...